Studia licencjackie

Artykuły

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

W obecnych czasach jednym z najgroźniejszych zjawisk powodujących często destabilizację ładu społecznego jest terroryzm. Dynamicznie wzrastające zagrożenie terrorystyczne znajduje odzwierciedlenie w konieczności zorganizowania struktur, potrafiących identyfikować zagrożenia i przeciwdziałać aktom terroru, jak również przygotowywać  społeczeństwo w zakresie profilaktyki antyterrorystycznej. Z tych powodów coraz bardziej pożądani na rynku pracy będą specjaliści z zakresu bezpieczeństwa antyterrorystycznego.


REKRUTACJA 

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

Specjalność bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej kierowana jest do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, jak i osób zainteresowanych tego typu problematyką.

 

Studia przeznaczone są również dla osób, które chcą podjąć zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego (np. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Powiatowego, Urzędu Miasta i Gminy lub Starostwa), a także w sektorze przedsiębiorstw prywatnych.

 

REKRUTACJA 

Cyberprzestępczość

W XXI wieku gospodarka w sektorze prywatnym jak i publicznym funkcjonuje równolegle, zarówno w obszarze realnym, jak i wirtualnym. Często to właśnie funkcjonowanie w świecie cyfrowym podmiotów gospodarczych czy instytucji staje się warunkiem koniecznym ich rozwoju i ekspansji. Umożliwiają to nowe technologie wykorzystujące dynamiczny rozwój internetu, który pozwolił wszystkim jego użytkownikom na funkcjonowanie w nowej, cyfrowej rzeczywistości. Jednak świat cyfrowy to nie tylko same udogodnienia, to także pojawienie się nowych rodzajów przestępstw, często nieznanych, występujących na coraz większą skalę. 


Celem specjalności jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu bezpiecznego funkcjonowania w cyfrowym otoczeniu, a w szczególności z zakresu: informatyki, administrowania systemami informatycznymi, zagrożeń występujących w sieciach informatycznych i sposobów walki z nimi, zarządzania i nadzorowania bezpieczeństwem cyfrowym w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.

 

REKRUTACJA

Kryminalistyka

Celem specjalności jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu zapobiegania, wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości w ujęciu kryminalno-prawnym (sfera operacyjna i procesowa). Studenci poznają metody, techniki i narzędzia służące do ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych, teoretyczne i praktyczne zagadnienia z zakresu przestępczości, psychologii osobowości, identyfikacji zachowań przestępczych.


W ramach zajęć przewidziano wizytę w profesjonalnym laboratorium kryminalistycznym, spotkania z ekspertami z zakresu daktyloskopii, fonoskopii, badań z użyciem poligrafu.

 

REKRUTACJA 

Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

 

Specjalizacja dedykowana jest osobom, które w szczególności wiążą, bądź chcą wiązać swoją przyszłość zawodową ze służbą w Policji. Unikalny program studiów, prowadzony we współpracy i pod nadzorem Komendy Głównej Policji daje gwarancję, że realizowane treści pozwalają słuchaczom zdobyć wiedzę niezbędną do pełnienia służby w tej formacji.

 

REKRUTACJA

Siły zbrojne RP w systemie bezpieczeństwa państwa

Specjalność skierowana jest do kandydatów do wojska, żołnierzy zawodowych w służbie oraz pracowników wojska, a także pracowników agencji ochrony osób i mienia, administracji państwowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się lub będą zajmować się szeroko rozumianą problematyką obronności państwa. Program kształcenia kładzie nacisk na militarne aspekty bezpieczeństwa oraz współpracę cywilno-wojskową w omawianym zakresie.


REKRUTACJA

Służby graniczne w bezpieczeństwie państwa

Celem specjalności służby graniczne w bezpieczeństwie państwa jest dostarczenie studentowi szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych regulujących ochronę granic Polski i UE, kontroli granicznej i zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej oraz nabycie przez studentów umiejętności praktycznych z zakresu realizacji zadań przez służby graniczne.


W kontekście dynamicznie rozwijającej się sytuacji międzynarodowej, kryzyso imigracyjnego i wzrastającego zagrożenia terrorystycznego w najbliższych latach niezwykle cenieni i poszukiwani na runku pracy będą specjaliści z zakresu ochrony granic Polski i UE, kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej.


Program studiów stworzony we współpracy ze Strażą Graniczną gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz pozwala studentom na zdobycie zarówno szczegółowej wiedzy z zakresu przepisów prawnych, jak i poznania praktycznych aspektów jej wykorzystania.

 

REKRUTACJA

Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych z elementami ratownictwa

Sytuacje kryzysowe wywołane zarówno siłami natury jak i działalnością człowieka, to dzisiaj jeden z głównych obszarów działania służb zajmujących się bezpieczeństwem publicznym. Z uwagi na fakt, że zadania z tego zakresu realizują zarówno formacje mundurowe, jak również administracja publiczna i podmioty prywatne wiedza uzyskana przez studenta tej specjalności okaże się przydatna w wielu miejscach pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem wewnętrznym.

 

REKRUTACJA 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji