Wymagane dokumenty

 

Po zakwalifikowaniu do projektu należy dostarczyć:

Studia I-go stopnia:

 • oryginał świadectwa dojrzałości lub jego odpis wraz z kserokopią,
 • oryginał lub odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią
 • kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers),
 • 2 fotografie (format 45 x 35 mm),
 • 1 fotografia w formie elektronicznej (format 25 x 20 mm i rozdzielczości 300 dpi).

Pozostałe dokumenty do wypełnienia


(druki dostępne w Dziale Rekrutacji)

 

 • Umowa o świadczenie usług edukacyjnych między WSB a studentem
 • Umowa regulująca zasady uczestnictwa w projekcie,
 • formularz z danymi osobowymi do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie.
 • potwierdzenie wpłaty opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni.

Przy składaniu dokumentów do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • indeks z poprzedniej uczelni (dot. także absolwentów studiów licencjackich w WSB).

 



 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój 010

 

Sylwia Kozikowska
Asystent Menedżera Projektu
tel: 32 295 93 10
e-mail: skozikowska@wsb.edu.pl

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji