Kierunki studiów w ramach projektu

Specjalność „Aplikacje mobilne”, kierunek Informatyka, studia inżynierskie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne 30 studentów.

 • W ramach specjalności realizowane będą bezpłatne kursy i certyfikaty:

-Oracle Certified Java Programmer,

-Microsoft Configuring and Troubleshooting Windows Server,

-IBM Certified Administrator Cognos (Bussines Intelligence),

-BlackBerry Academic Program,

 • zajęcia praktyczne i laboratoryjne przygotowujące wysoko wykwalifikowanych specjalistów: projektantów, programistów, testerów i konsultantów działania aplikacji mobilnych m.in. na tablety, smartfony, iPady i iPhony.
 • Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

- wykorzystania narzędzi developerskich dla urządzeń mobilnych w oparciu o technologie, NET oraz języki skryptowe,

- wykorzystania technologii internetowych (HTML5, Javascript, CSS),

- programowania dla systemu IOS i Android,

- pracy zespołowej w projektach informatycznych.

 

Specjalność „Menedżer projektu IT” w języku angielskim, kierunek Informatyka, studia magisterskie II stopnia niestacjonarne – 16 studentów.

 • W ramach specjalności realizowane będą bezpłatne kursy i certyfikaty:

-          Microsoft Certified Technology Specialist – Project,

-          Microsoft Certified Technology Specialist – Enterprise Project Management.

 • Wszystkie zajęcia w ramach specjalności odbywają się w języku angielskim.
 •  Specjalność ma na celu wykształcenie specjalistów zaawansowanych metod projektowania i wdrażania systemów informatycznych na potrzeby gospodarki z wykorzystaniem innowacyjnych metod.
 • Absolwent specjalności dysponuje umiejętnościami:

- użytkowania specjalistycznych narzędzi informatycznych w zarządzaniu projektem,

- kontrolowania i monitorowania postępu prac w projektach oraz zarządzaniu zmianą,

- umiejętnościami miękkimi związanymi z zarządzaniem zespołem projektowym, negocjacjami i zdolnościami prezentacyjnymi.

Specjalność „Zarządzanie portami lotniczymi”, kierunek Logistyka, studia inżynierskie I stopnia stacjonarne – 16 studentów.

 • W ramach specjalności realizowane będą bezpłatne kursy i certyfikaty:

- TÜV NORD Polska „Zarządzanie jakością w organizacji lotniczej”

- Flexsim Software Products Inc.

 • Specjalność ma na celu przygotowanie specjalistów  z zarządzania i obsługi podróżnych oraz ładunków w ujęciu logistycznym z uwzględnieniem specyfiki transportu lotniczego.
 • W programie wizyty studyjne, praktyki dyplomowe i zawodowe oraz spotkania z kadrą zarządzającą portów lotniczych: Katowice Pyrzowice oraz Kraków Balice.

Moduł zajęć specjalistycznych „Fizjoterapia w geriatrii”, kierunek Fizjoterapia, studia licencjackie I stopnia stacjonarne i niestacjonarne – 62 studentów.

 • W ramach specjalności będą realizowane bezpłatne 2 - dniowe szkolenia specjalistyczne metoda „Neurac” oraz „Kinesiotaping”.
 • Studenci będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach klinicznych oraz korzystania ze specjalistycznych laboratoriów i pracowni m.in. pracowni anatomicznej i biochemiczno – fizjologicznej a także laboratoriów fizykoterapii oraz kinezyterapii.
 • Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

- budowy anatomicznej,

- funkcjonowania poszczególnych układów człowieka, zwłaszcza związanych z poruszaniem się, sterowaniem ruchami i wysiłkiem fizycznym, opisu i interpretacji biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu,

- udzielania medycznej pomocy przedlekarskiej,

- podstaw fizjoterapii w geriatrii, psychologii i neurofizjologii wieku podeszłego, technik relaksacyjnych.

Specjalność „Czyste technologie w energetyce i motoryzacji”, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Wydział WSB w Cieszynie), studia inżynierskie I stopnia niestacjonarne – 16 studentów.

 • W programie studiów wizyty studyjne oraz praktyki m.in. w General Electric Power Controls, Fiat Auto Poland, Wydziale Energetycznym Synthos Dwory 7, Miejsko – Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Oświęcim.
 • Studenci uczestniczą w dodatkowych szkoleniach z zakresu ekonomii i prowadzenia małej firmy, ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji.
 • Program kierunku zakłada przygotowanie specjalistów z wiedzą dotyczącą  zarządzania procesami produkcyjnymi związanymi z wykorzystaniem energii i emisją zanieczyszczeń oraz umiejętności niskoemisyjnego sterowania i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz silników spalinowych.

Dodatkowo dla wszystkich studentów:

 • możliwość skorzystania z zajęć wyrównawczych z przedmiotów będących podstawą kształcenia na danym kierunku studiów m.in.: matematyki, elektrotechniki i fizyki, biologii, anatomii i in.
 • możliwość wzięcia udziału w stażach zawodowych w kraju i za granicą, (Szczegóły w zakładce „Staże krajowe i zagraniczne dla studentów”)
 • doradztwo zawodowe dla studentów niepełnosprawnych,
 • bezpłatne podręczniki specjalistyczne dostępne w Bibliotece WSB,
 • dla studentów niestacjonarnych: „Weekend dla kariery” – weekendowe spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem, szkolenia specjalistyczne (blok prawny, handlowy i ABC własnej firmy),
 • wsparcie w procesie poszukiwania praktyk zawodowych i dyplomowych,
 • Targi pracy z Akademią Rozwoju Kompetencji i program na rzecz rozwijania przedsiębiorczości akademickiej realizowany przez Akademickie Biuro Karier oraz Studencki Klub Pracy „Working class”.

Projekt zakłada również realizację programu rozwoju kariery naukowo – badawczej młodych doktorów poprzez wsparcie w postaci stypendium naukowego na realizację badań z obszarów kształcenia kluczowych w kontekście realizacji Strategii Europa 2020. (Szczegóły w zakładce „Stypendia naukowe dla młodych doktorów”)

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji