Dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów

ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA ORAZ WDROŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Komunikat Rektora Akademii WSB w sp. Ogólnopolskiego Strajku Kobiet z dnia 28.10.2020 r. 

 

Komunikat Rektora Akademii WSB w sprawie zmiany sposobu organizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 z dnia 16.10.2020 r.

 

Zarządzenie Rektora nr 91/2019/2020 w sprawie przeprowadzania w Akademii WSB egzaminów dyplomowych w formie online z dnia 28.09.2020 r.


Zarządzenie Rektora nr 90-2019-2020 w sprawie zasad zdalnego przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się w postaci pisemnych i ustnych zaliczeń oraz egzaminów z dnia 28.09.2020 r.


Zarządzenie Rektora nr 89-2019-2020 w sp. organizacji procesu dydaktycznego w sem. zimowym r. ak. 2020-2021 z dnia 11.09.2020 r.


Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 89-2019-2020 – tabela z kierunkami studiów i formami kształcenia


Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 89-2019-2020 – oświadczenie uczestnika zajęć

 

Komunikat Rektora Akademii WSB w sprawie organizacji procesu kształcenia z dnia 19.08.2020 r. 

 

Komunikat Rektora Akademii WSB w sprawie postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego koronawirusem dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów oraz pracowników wszystkich jednostek Uczelni z dnia 23.09.2020 r.SZKOLENIE Z OBSŁUGI MICROSOFT TEAMS DLA STUDENTÓW I i II STOPNIA

 

Instruktaż filmowy – jak korzystać z aplikacji Teams w trakcie zajęć dydaktycznych

 

 

 

PLATFORMA E-LEARNINGOWA ONLINEWSB

 

Logowanie do platformy e-learningowej OnlineWSB:

 

Materiały dydaktyczne zamieszczane są przez wykładowców na platformie OnlineWSB.

Każdy student Akademii WSB, który posiada konto w Wirtualnym dziekanacie ma automatycznie zakładane konto na uczelnianej platformie e-learningu.

Logowanie do platformy OnlineWSB  jest możliwe 2 sposobami:

1.         Po zalogowaniu do Wirtualnej uczelni wybieramy zakładkę platforma e-learningu w panelu nawigacji po lewej stronie, wówczas automatycznie student przenoszony jest do kokpitu użytkownika na platformie OnlineWSB.

2.         Bezpośrednio na stronie https://online.wsb.edu.pl za pomocą takiego samego loginu i hasła jak do Wirtualnej uczelni.

 

 

BIBLIOTEKA AKADEMICKA im. PROF. JERZEGO ALTKORNA AKADEMII WSB

 

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB została otwarta dla użytkowników. 

Czytelnicy mogą swobodnie zamawiać publikacje do wypożyczenia i odbierać je w godzinach pracy Biblioteki, dotyczy to również zwrotów. 

Z zasobów dostępnych w czytelni można korzystać w wyznaczonym do tego miejscu, którego dezynfekcja będzie przeprowadzona po każdym użytkowaniu.

Z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki można skorzystać doraźnie.

Korzystanie z Biblioteki Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB odbywa się z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się pojedynczo. Czytelnicy proszeni są o założenie na twarz maseczki lub przyłbicy. Pozostali czytelnicy powinni oczekiwać na zewnątrz pomieszczenia biblioteki zachowując dystans społeczny.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe wytyczne dot. korzystania z zasobów Biblioteki Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna z podziałem na studentów I roku studiów oraz studentów wyższych semestrów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów Uczelni.

 

 

 

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji