Dla pracowników

INSTRUKCJE DLA NAUCZYCIELI I FILMY INSTRUKTAŻOWEORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA ORAZ WDROŻONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

 

Komunikat Rektora Akademii WSB w sprawie zmiany sposobu organizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 z dnia 16.10.2020 r. 

 

Zarządzenie Rektora nr 91-2019-2020 w sprawie przeprowadzania w Akademii WSB egzaminów dyplomowych w formie online z dnia 28.09.2020 r.


Zarządzenie Rektora nr 18-2020-2021 w sprawie zasad zdalnego przeprowadzania weryfikacji efektów uczenia się w postaci pisemnych i ustnych zaliczeń oraz egzaminów z dnia 04.01.2021 r.


Zarządzenie Rektora nr 89-2019-2020 w sp. organizacji procesu dydaktycznego w sem. zimowym r. ak. 2020-2021


Zał. nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 89-2019-2020 – tabela z kierunkami studiów i formami kształcenia


Zał. nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 89-2019-2020 – oświadczenie uczestnika zajęć

 

Komunikat Rektora Akademii WSB w sprawie organizacji procesu kształcenia z dnia 19.08.2020 r. 

 

Komunikat Rektora Akademii WSB w sprawie postępowania w sytuacji zagrożenia epidemicznego koronawirusem dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktorantów oraz pracowników wszystkich jednostek Uczelni z dnia 23.09.2020 r.

 


BIBLIOTEKA AKADEMICKA im. PROF. JERZEGO ALTKORNA AKADEMII WSB

 

Biblioteka Akademicka im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB została otwarta dla użytkowników. 

Czytelnicy mogą swobodnie zamawiać publikacje do wypożyczenia i odbierać je w godzinach pracy Biblioteki, dotyczy to również zwrotów. 

Z zasobów dostępnych w czytelni można korzystać w wyznaczonym do tego miejscu, którego dezynfekcja będzie przeprowadzona po każdym użytkowaniu.

Z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki można skorzystać doraźnie.

Korzystanie z Biblioteki Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna Akademii WSB odbywa się z uwzględnieniem zasady, że do pomieszczenia wchodzi się pojedynczo. Czytelnicy proszeni są o założenie na twarz maseczki lub przyłbicy. Pozostali czytelnicy powinni oczekiwać na zewnątrz pomieszczenia biblioteki zachowując dystans społeczny.

 

Poniżej znajdują się szczegółowe wytyczne dot. korzystania z zasobów Biblioteki Akademickiej im. prof. Jerzego Altkorna przez pracowników Uczelni.

 

 

PRACA ZDALNA W AKADEMII WSB

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 44/2019/2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wykonywania pracy zdalnej, obowiązku powiadomienia o objęciu kwarantanną oraz korzystania z uprawnień w sytuacjach uzasadnionych narażeniem zachorowania na COVID-19 (Koronawirus) przypomina się, że decyzję o zastosowaniu zdalnego systemu pracy podejmuje bezpośredni przełożony za zgodą Rektora. W tym celu przygotowano wniosek o wyrażenie zgody na wykonywanie pracy w formie zdalnej w zw. ze stanem zagrożenia zachorowaniem na COVID-19 (Koronawirus), który znajduje się poniżej.


Proszę pamiętać, że po wyrażeniu zgody przez Rektora na pracę zdalną i użytkowanie przez Państwa komputera poza terenem Uczelni komputer ten MUSI zostać zaszyfrowany. Załączony wniosek zawiera wszystkie zgody dot. użytkowania urządzenia poza terenem Uczelni, VPN oraz korzystania z dokumentów AWSB – nie trzeba składać kilku wniosków.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji