Zasady przyznawania Patronatu

JM Rektor Akademii WSB patronuje licznym wydarzeniom naukowym i kulturalnym. Patronat JM Rektor Akademii WSB jest wyróżnieniem honorowym, nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego ani organizacyjnego.

 

Wypełniony poprawnie wniosek o objęcie wydarzenia Patronatem JM Rektor Akademii WSB (do pobrania poniżej) należy złożyć nie później niż na 4 tygodnie przed planowaną datą wydarzenia - drogą mailową (rektorat@wsb.edu.pl) lub w formie pisemnej w Rektoracie Akademii WSB (ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza). Decyzja o objęciu patronatem zostanie przekazana nie później niż 14 dni przed planowaną datą wydarzenia.

 

W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji o objęciu Patronatem JM Rektor Akademii WSB organizator wydarzenia zobowiązany do oznakowania logotypem Akademii WSB wszelkich druków i materiałów promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Centrum Promocji Akademii WSB zobowiązuje organizatora wydarzenia do przedstawienia projektów materiałów promocycjnych przed ich ostateczną realizacją - projekty należy wysłać drogą mailową na adres: klopacinska@wsb.edu.pl. Logotypy Akademii WSB należy pobrać STĄD.

 

Organizator wydarzenia może przesłać dodatkowe informacje o wydarzeniu, które po akceptacji zostaną umieszczone na stronie www.wsb.edu.pl w dziale Patronaty. Tekst powinien zawierać maksymalnie 1000 znaków (ze spacjami) plus plik jpg lub pdf z plakatem lub zdjęciem.

 

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat JM Rektor Akademii WSB przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

 

Kontakt w sprawie patronatu JM Rektor Akademii WSB:

tel. 32 295 93 40, rektorat@wsb.edu.pl 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji