Manifest Młodych Przedsiębiorców

POLSKA MŁODYCH LUDZI


Jesteśmy przedsiębiorczym narodem – poziom przedsiębiorczości w naszym kraju mierzony udziałem przedsiębiorców lub osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą wśród pracujących znajduje się powyżej średniej UE. Pod względem liczby przedsiębiorstw Polska jest szóstą gospodarką Unii Europejskiej. W Polsce działa około 1,8 mln firm. Zdecydowana większość z nich, bo aż 99,8%, to małe i średnie przedsiębiorstwa. Polska jest również jednym z krajów UE o największej liczbie nowo powstałych przedsiębiorstw. Mamy jednak do czynienia w kraju z bardzo wysokim odsetkiem osób, które decydują się na założenie firmy z konieczności, co hamuje innowacyjność i tworzenie miejsc pracy.

 

W świetle danych GUS, działające w Polsce przedsiębiorstwa generują blisko trzy czwarte polskiego PKB. W strukturze udziału w PKB przedsiębiorstw, MŚP generują co drugą złotówkę, w tym najmniejsze firmy blisko co trzecią. Jednocześnie niemal co drugi Polak w wieku 19-34 nie ma dziś pracy. Z badań, jakie przeprowadzono na zlecenie Deutsche Bank PBC wynika, że aż 40 proc. Polaków w wieku 20-35 lat nigdzie nie pracuje, a pozostali zarabiają nie więcej niż 2 tys. zł na rękę i nie spodziewają się podwyżki. W 2012 r. wyjechało z kraju ponad 120 tys. młodych Polaków - o 70 tysięcy więcej, niż rok wcześniej i aż o 113 tys. więcej niż w 2010 r. Według brytyjskiego Home Office ponad 83 proc. polskich emigrantów na Wyspach nie przekroczyło jeszcze 34. roku życia, a niemal połowa nie ma 24 lat.

 

MANIFEST MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW


Podstawową tkanką gospodarczą każdego kraju są przedsiębiorcy. Dbanie o swobodę działalności gospodarczej zapewnia rozwój przedsiębiorczości, a dzięki temu wzrost dobrobytu kraju i jego obywateli. Uważamy, że przyszłością gospodarczą naszego kraju są Młodzi Przedsiębiorcy, którzy za kilka lat będą liderami polskiej gospodarki. Ułatwienie działania Młodym Przedsiębiorcom zapewni stabilny i szybki rozwój Polski, zwiększenie konkurencyjności gospodarki i rozwój innowacyjności. W rękach Młodych Przedsiębiorców leży przyszłość naszego kraju.

 

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest polskim centrum małych i średnich przedsiębiorstw. Organizując corocznie Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw sprawiamy, że przez kilka dni uwaga całego kraju skupia się na problematyce sektora MŚP. Dzięki działaniom Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej tematyka młodej przedsiębiorczości zafunkcjonowała szeroko w debacie gospodarczej nt. obecnej sytuacji i przyszłości kraju. Czerpiąc doświadczenia z Programu „Młody Przedsiębiorca w nowoczesnym mieście”, czując odpowiedzialność za grupę Młodych Przedsiębiorców i dzięki wsparciu oraz zaangażowaniu Partnerów z całej Polski powstaje Manifest Młodych Przedsiębiorców, który skupiając się na pięciu obszarach tematycznych wskazuje sposoby i narzędzia wsparcia oraz rozwoju funkcjonujących i przyszłych Młodych Przedsiębiorców. Wierzymy również, że Manifest jest odpowiedzią na rosnące bezrobocie wśród młodych ludzi, wiążącą się z tym emigracją i jednym ze sposobów uniknięcia pułapki średniego dochodu.

 

Chcemy, żeby Polska stała się Europejskim Centrum Młodej Przedsiębiorczości.

 

FILARY ROZWOJU MŁODEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Manifest Młodych Przedsiębiorców składać się będzie z narzędzi i rekomendacji zebranych w pięć filarów rozwoju młodej przedsiębiorczości - kluczowych dla zabezpieczenia przyszłości gospodarczej kraju:

 

  1. Otoczenie prawne.
  2. Swoboda działalności gospodarczej.
  3. Lokalna administracja.
  4. Ekosystem startupowy.
  5. Rozwój przedsiębiorczości.

 

PLAN DZIAŁANIA

Manifest Młodych Przedsiębiorców zostanie złożony na ręce Premiera RP podczas IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Dołożymy wszelkich starań, by jego zapisy zostały wprowadzone do praktyki gospodarczej. Będziemy monitorować w tym zakresie prace rządu, odpowiedzialnych ministerstw i resortów oraz na bieżąco informować opinię publiczną z zakresu i postępu wykonanych prac - konsekwentnie i z uporem.

 

KIM JESTEŚMY?


Jesteśmy młodymi ludźmi, których siłą jest przekonanie o pożytecznym oddziaływaniu na otoczenie i wiara, że uporem i konsekwencją jesteśmy w stanie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy animatorami rzeczywistości gospodarczej wokół nas i budujemy płaszczyznę wymiany myśli, doświadczeń i rekomendacji podczas konferencji, spotkań z ekspertami i inspirującymi postaciami ze świata biznesu, polityki, kultury i nauki. Dzięki szerokiemu frontowi poparcia staramy się łączyć różne grupy interesu i wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy częścią Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i współtworzymy Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw – największe wydarzenia dla sektora MSP w Europie środkowo-wschodniej.

 

Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
wraz z Partnerami
w imieniu Młodych Przedsiębiorców,

jako reprezentant Polski
w European Confederation of Young Entrepreneurs.

 

Współtwórcy Manifestu:

  1. Polska Przedsiębiorcza
  2. Młodzi Reformują Polskę
  3. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  4. Grupa LEADER.

 

 

Przemysław Grzywa

Forum Młodych

Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji