Studia II stopnia magisterskie

Artykuły

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

Celem specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania narzędzi i technik pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami, trudnościami w nauce, z deficytami rozwojowymi. Moduł pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzupełniona jest modułem elementy terapii pedagogicznej.

czytaj więcej o Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami terapii pedagogicznej

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii

Celem specjalności jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki prowadzenia działań diagnostycznych i terapeutycznych zaburzeń mowy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Moduł pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne uzupełniona jest modułem elementy logopedii.

czytaj więcej o Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami logopedii

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji

Celem specjalności jest dostarczenie studentom pogłębionej wiedzy i poszerzenie umiejętności z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania w edukacji nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

czytaj więcej o Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z elementami nowoczesnych technologii w edukacji

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Specjalność Resocjalizacja umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą o zaburzonym zachowaniu oraz do prowadzenia zajęć wychowawczo - resocjalizacyjnych z młodzieżą w środowiskach patologicznych, która jest pod nadzorem kuratorskim. Studenci tej specjalności otrzymują wiedzę o metodach zapobiegania uzależnieniom oraz zapoznają się z zasadami funkcjonowania opieki penitencjarnej i postpenitencjarnej w Polsce i innych krajach.

 


czytaj więcej o Resocjalizacja z profilaktyką społeczną

Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej

Celem specjalności jest wzbogacenie kształcenia pedagogicznego o wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające rozpoznawać czynniki stwarzające ryzyko wystąpienia zjawiska patologii społecznej oraz z zakresu prawa i metodyki działalności prewencyjnej.

 


czytaj więcej o Prewencja i interwencja w sytuacji kryzysowej

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Celem specjalności Doradztwo zawodowe i coaching kariery jest przygotowanie merytoryczne i metodyczne studentów do pracy w charakterze profesjonalnych doradców zawodowych, w szczególności wyposażenie ich w kompendium wiedzy zawodoznawczej, wykształcenie umiejętności doradczych.

czytaj więcej o Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Opieka nad osobami starszymi

Celem specjalności Opieka nad osobami starszymi jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad osobami starszymi zarówno w zakresie ich potrzeb fizycznych jak i emocjonalnych. Absolwent specjalności będzie potrafił organizować pracę edukacyjną i opiekuńczą adresowaną do osób starszych w różnych środowiskach życia i aktywności seniora.


czytaj więcej o Opieka nad osobami starszymi 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji