Stypendia

 

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej ogłasza uzupełniający konkurs dla młodych doktorów w ramach projektu "Edukacja dla przyszłości - program rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej".

Doktorzy, którzy posiadają stopień naukowy nie dłużej niż 5 lat i nie osiągnęli 35 roku życia mogą uzyskać stypendium. Warunkiem udziału w konkursie jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pierwszym lub drugim etacie w charakterze pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Stypendium naukowe przyznawane będzie jednemu młodemu doktorowi – autorowi najlepszego projektu badawczego wyłonionych w konkursie, na jeden okres stypendialny obejmujący 11 miesięcy (wysokość stypendium to 1.500 zł miesięcznie). Stypendium ma na celu wyrównanie szans w dostępie do prowadzenia badań naukowych i umożliwienie najlepszym doktorom zintensyfikowania badań naukowych. Przyznana kwota stypendium pozwoli na pokrycie wydatków ponoszonych przez stypendystę w związku z prowadzeniem prac naukowo-badawczych  (w dziedzinach szczególnie istotnych dla rozwoju gospodarki), których wyniki będą udokumentowane publikacją naukową, afiliowaną na Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Młody doktor ubiegający się o stypendium zobowiązany jest złożyć poprawnie wypełniony wniosek, zawierający informację o tematyce i zakresie planowanych badań naukowych wraz z ich harmonogramem, sposobem upowszechniania wyników badań oraz potencjalnych możliwościach ich wykorzystania oraz opis dotychczasowego dorobku naukowego młodego doktora.

Wnioski należy składać w Rektoracie pokój 103

 

Pliki do pobrania 

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro projektu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza, pokój120

 

Koordynator projektu:

Aneta Kubik

tel. 32 295 93 43

e-mail: akubik@wsb.edu.pl

 

Rekrutacja:

tel. 32 262 28 05

e-mail: info@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji