Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Uczestnicy

 "

INWESTYCJA W NOWOCZESNĄ WIEDZĘ"
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być:

a) osoby pracujące,
b) osoby posiadające wykształcenie wyższe (dyplom z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra).

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:
a) osoby w wieku 45+ (minimum 20 osób w projekcie). Za osobę powyżej 45 roku życia należy rozumieć każdą osobę, która w momencie podpisania umowy szkoleniowej ukończyła 45 lat. Pod uwagę uwzględniana będzie pełna data urodzenia,
b) kobiety (minimum 35% uczestników projektu powinny stanowić kobiety).

 

Pozostałe kryteria naboru to:
a) skorelowanie tematyki studiów z obecnie zajmowanym stanowiskiem w przedsiębiorstwie,
b) kolejność zgłoszeń.


Warunkiem otrzymania przez Słuchacza świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest m.in.:
a) uczestnictwo Słuchacza w zajęciach, co potwierdzone będzie własnoręcznym podpisem Słuchacza na liście obecności,
b) zaliczenie testu wiedzy po I i II semestrze zajęć dydaktycznych,
c) przygotowanie i obrona pracy dyplomowej na temat uzgodniony z promotorem a wynikający z tematyki studiów.

  

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

pok. 010

 

Koordynator:

Agnieszka Piróg

tel 32 295-93-11

e-mail: apirog@wsb.edu.pl