Wymagane dokumenty

 

"INWESTYCJA W NOWOCZESNĄ WIEDZĘ"
Projekt realizowany w ramach Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Po zakwalifikowaniu się do projektu należy dostarczyć:
• odpis dyplomu wyższej uczelni oraz jego kserokopię
• jedną opisaną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm
• kserokopię dowodu osobistego (awers i rewers)
• zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (nie starsze niż 6 miesięcy przed dniem podpisania umowy szkoleniowej),
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pliki do pobrania:
Zaświadczenie o zatrudnieniu
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

  

Nasi partnerzy

Kontakt

Biuro:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

ul. Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

pok. 010

 

Koordynator:

Agnieszka Piróg

tel 32 295-93-11

e-mail: apirog@wsb.edu.pl

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji