Program / Agenda

Program konferencji / Agenda


10.00 - 11.45 Wykłady wprowadzające / Introductory lectures


1. Biura zarządzania projektami, Kopciuszek czy królowa balu? / Project management offices- Cinderella or Belle of the ball?
dr hab. Paweł Wyrozębski - Prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej
Kierownik Zarządzania Projektami


2. Dylematy project managementu. Trendy i najlepsze praktyki w przedsiębiorstwach zarządzających projektami, dojrzałość w zarządzaniu projektami / Project management dilemmas. Trends and best practices in business, project managers and project maturity in project management
dr hab. inż. Seweryn Spałek, Prof. nadzw. w Politechnice Śląskiej 
Kierownik Zakładu Informatyki i Ekonometrii


3. Wykorzystanie zwinnego podejścia agile w zarządzaniu projektami na przykładzie SCRUM / SCRUM as an example of usage the agile approach in project management
Dariusz Wylon - Ekspert od samoorganizujących się zespołów, zwinnego zarządzania i turkusowych organizacji, występujący na konferencjach w całej Europie. Jako facylitator Management 3.0 wspierał wdrażanie metodyki agile współpracując z menadżerami z takich firm jak Sabre, Comarch, ABB, PKO BP, Nielsen, Delphi czy Lufthansa.

 

11.45 - 12.00 przerwa kawowa / coffee break


12.00 - 13.45 Panel ekspercki - Czynniki wspierające wzrost wydajności projektów / Expert panel - Factors supporting project productivity


Moderator: dr Marcin Lis, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, Wiceprezes Zarządu, Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Moderator: dr Piotr Pinoczek, Menedżer, konsultant, trener. Development & Strategy Director w firmie Future Think Sp. z o.o.

 

1. Biura zarządzania projektami, Kopciuszek czy królowa balu? / Project management offices- Cinderella or Belle of the ball?
dr hab. Paweł Wyrozębski, Prof. nadzw. Szkoły Głównej Handlowej
Kierownik Zarządzania Projektami

 

2. Pomiar rentowności i „urentownianie” projektów o trudnomierzalnych rezultatach / Profitability measurement
Robert Reinfuss - Autor ValueView® i Rynku celów™, doradca biznesowy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, praktyk zarządzania oraz autor licznych publikacji. Specjalizuje się strategicznym HR, systemach zarządzania, technikach podnoszenia efektywności pracy i polityce wynagrodzeniowej.

 

3. Zarzadzanie projektami innowacyjnymi w obszarze zagadnień Big Data / Innovative project management in the field of Big Data
Wojciech Muras - Prezes Zarządu net-o-logy Sp. z o.o.

 

4. Change management na przykładzie Fluor S.A. – case study / Fluor S.A.  as an example of change management – case study
Marek Filipowski - Wiceprezes Zarządu Fluor S.A.

 

5. Zarządzanie finansami w projektach na rynku bankowym / Project financial management in the banking market
Rafał Rębilas - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

 

6. Zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy europejskich - PO WER w szkolnictwie wyższym / EU funded project management

Dr inż. Anna Śmiglewicz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ekspert ds. projektów

 

7. Zarządzanie projektem metodą łańcucha krytycznego, czyli jak uratować spóźniony projekt / Project management using the critical chain method, how to save a belated project

Artur Jóźwiak - Trener EY Academy of Business, Project Manager, ekspert w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constrains) oraz metody łańcucha krytycznego (Critical Chain Project Management) pracujący bezpośrednio ze współtwórcą tej metody zarządzania - Goldratt Institute.

 

 

14.00 - 15.30 Panel ekspercki - Stymulowanie rozwoju podejścia projektowego - dobre praktyki w wybranych branżach / Expert panel - Encourage the development of the design approach - good practices in chosen sectors

Moderator: dr Marcin Lis, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem, Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan

Moderator: dr Piotr Pinoczek, menedżer, konsultant, trener. Development & Strategy Director w firmie Future Think Sp. z o.o.

 

1. Dylematy project managementu. Trendy i najlepsze praktyki w przedsiębiorstwach zarządzających projektami, dojrzałość w zarządzaniu projektami / Dilemmas of project management. Trends and best practices in businesses
dr hab. inż. Seweryn Spałek, Prof. nadzw. w Politechnika Śląska, Kierownik Zakładu Informatyki i Ekonometrii

 

2. Procesy logistyczne i łańcuch dostaw w zarządzaniu projektami infrastrukturalnym / Logistic processes and supply chain in infrastructure project management
Hubert Kotkiewicz - Project Manager w firmie ATENDE S.A.

 

3. Jak zbudować efektywny zespół projektowy w sektorze B+R. Analiza najlepszych praktyk / How to build an effective designers team in the R+D sector. Analysis of the best practices
Sylwia Koszela - Projects Department Director w firmie PREVAC Sp. z o.o.

 

4. Lean Startup & Customer Development -> Project Management. Transfer wiedzy jako czynnik sukcesu / Lean Startup & Customer Development -> Project Management. Transfer of knowledge as a factor of success
Piotr Sroczyński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wykładowca Akademicki, Praktyk Biznesu

 

5. Zarządzanie konsorcjami w projektach międzynarodowych / International consortium and project management

dr Joanna Kurowska-Pysz - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Inżynierii Zarządzania i Procesów Logistycznych, Dyrektor Centrum Transferu Technologii

 

6. Rozwój kompetencji studentów w obszarze Zarządzania Projektami według metodyki IPMA / Students competencies development in the field of IPMA methodology

Mateusz Trzeciak - Menadżer IPMA

 

15.30 - 16.00 dyskusja i podsumowanie konferencji / discussion and summary 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji