Publikacje / Publications

Nadesłane teksty w języku polskim i/lub angielskim, po pozytywnych recenzjach będą publikowane w: / Sent texts in Polish or English, after positive reviews will be published in:

 

1) "Forum Scientiae Oeconomia" - english

(lista B MNiSW, 7 pkt., indeksowane w bazach: Arianta, BazEkon, Erih Plus)
(publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji);

 >>Wymagania edytorskie<<

 

2) "Foundation of Management - International Journal" (do decyzji) - english

(lista B MNiSW, 10 pkt.)

(publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji);

>>Wymagania edytorskie<<

 

3) monografia - polish and english

(5 punktów, publikacja w języku polskim i w języku angielskim, pozytywna ocena przez recenzentów);

>>Wymagania edytorskie<<

 

4) "Engineering Management in Production and Services" (EMPS) - (do decyzji) - english

(dotychczasowy tytuł Ekonomia i Zarządzanie / Economics and Management; lista B MNiSW, 11 pkt., indeksowane w bazach: EBSCO Business Source Ultimate (Complete), Index Copernicus (ICV 7,17), ERIH PLUS, Google Scholar, Central European Journal of Social Sciences and Humanities, Research Papers in Economics (RePEc), BazTech and BazEkon databases) - publikacja w języku angielskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji, teksty związane z tematyką: zarządzanie produkcją, zarządzanie usługami, logistyka i transport oraz foresight);

  >>Wymagania edytorskie<<

 

5) "Zarządzanie. Teoria i Praktyka / Management. Theory & Practice" (do decyzji) - polish

(lista B MNiSW, 5 pkt., indeksowane w bazach BazEkon, BazHum, Index Copernicus International, POL-index, CEEOL,

publikacja w języku polskim, artykuły zakwalifikowane na podstawie recenzji).

  >>Wymagania edytorskie<<

 

Zgłoszenia publikacji / Publications request

Teksty należy nadsyłać na skrzynkę mailową projectmanagement2018@wsb.edu.pl


W treści wiadomości mailowej prosimy również wskazać preferowane czasopismo lub monografię, a format opracowania dostosować do wymogów opisanych powyżej.


Texts should be sent to the mailbox - projectmanagement2018@wsb.edu.pl

 

In the body of the email, please also indicate your preferred journal or monograph, and the format of the study should be adapted to the requirements described above.
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji