Kadra dydaktyczna

Płk Dr Ryszard Bełdzikowski 

Dr Ryszard Bełdzikowski,

płk, b. szef Wywiadu Skarbowego, kierownik Katedry Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku Białej,

 dr Michał Gramatyka - fot. Radosław Kaźmierczak

Dr Michał Gramatyka

specjalista w zakresie informatyki śledczej

 Gen. Andrzej Kapkowski - fot. RMF24.pl

Gen. Andrzej Kapkowski

b. szef Urzędu Ochrony Państwa, b. doradca Prezesa Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa,

 Płk Tadeusz Koczkowski

Płk Tadeusz Koczkowski

b. oficer kontrwywiadu, prezes zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych

 Prof. Jerzy Konieczny

Prof. Jerzy Konieczny

b. szef UOP, b. podsekretarz stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, nauczyciel akademicki w WSB w Dąbrowie Górniczej,

 dr Krystian Mączka - fot. portal Nowy Wirtualny przemysł nwp.pl

Dr Krystian Mączka

specjalista w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca akademicki (m.in. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), ekspert Biura Ekspertyz Sadowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”

 Prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski

Prof. dr hab. Bronisław Młodziejowski,

generał, b. dyrektor Instytutu Nauk Policyjnych, b. dowódca Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych, kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 Gen. Michał Otrębski foto. Rafał Mielnik /AG

Michał Otrębski,

generał, b. Komendant Stołeczny Policji, b. wieloletni przedstawiciel Policji w centrali Europolu w Hadze,

 Prof. Stanisław Sagan fot.  Elżbieta Wójcikiewicz Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Stanisław Sagan

konstytucjonalista, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,

 Zbigniew Siemiątkowski. Fot. TOMASZ URBANEK/EAST NEWS

Prof. dr hab. Zbigniew Siemiątkowski

m.in. b. szef Urzędu Ochrony Państwa, b. szef Agencji Wywiadu i b. minister spraw wewnętrznych, obecnie w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Prof. Maciej Szostak

specjalista w zakresie psychomanipulacji w bezpieczeństwie publicznym, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Wrocławskim

 

Dr Maciej Urbański

płk, b. dyrektor w Urzędzie Ochrony Państwa, b. zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, nauczyciel akademicki

 

Płk Marek Zawacki 

b. dyrektor w UOP, b. zastępca Szefa Agencji Wywiadu

 

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Żebrowski 

politolog,  specjalista z zakresu  służb specjalnych, nauczyciel akademicki.

 

 

 

 

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji