Cel działania

Celem powołania Rady Ekspertów jest dostosowanie kształcenia w Akademii WSB do wymagań rynku pracy. Podstawowe zadania Rady wyrażają się we współpracy w zakresie:

  • opracowywania efektów kształcenia w ramach poszczególnych kierunków i modułów kształcenia, 
  • opracowywania metod walidacji założonych do realizacji w ramach danego kierunku studiów efektów kształcenia,
  • opiniowania programów nauczania i treści zajęć w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku pracy,
  • określania zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów uczelni wyższych,
  • określania perspektyw zmian w zakresie kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy,
  • wsparcia merytorycznego w procesie dyplomowania (udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju tematyki prac dyplomowych).
  • Członkami Rady Ekspertów są przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucji finansowych, administracji samorządowej, służby zdrowia oraz instytucji odpowiedzialnych za porządek publiczny. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji