Tematyka konferencji

Obszary tematyczne konferencjiI.          Profilaktyka społeczna, resocjalizacja i praca socjalna:

 • Psychologiczne i społeczne strategie adaptacji do kryzysów
 • Społeczne i prawne aspekty resocjalizacji i profilaktyki społecznej
 • Analizy sytuacji wchodzenia w konflikt z prawem
 • Zadania i kompetencje instytucji społecznych w zakresie profilaktyki i resocjalizacji
 • Współpraca władz lokalnych z instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami w zakresie profilaktyki i resocjalizacji
 • Formy i metody profilaktyki, resocjalizacji i pracy socjalnej
 • Możliwości zapobiegania zachowaniom dewiacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Zastosowania marketingu społecznego w przeciwdziałaniu zagrożeniom współczesnego świata
 • Sposoby monitorowania zagrożeń społecznych

 II.        Bezpieczeństwo militarne:

 • Instytucje administracji państwowej i samorządowej wobec współczesnych zagrożeń
 • "Asymetryczne" zagrożenia współczesnego świata
 • Państwo wobec zagrożeń militarnych
 • Konflikt zbrojny, wojna, agresja – nowe obszary definicyjne
 • Zmiany poczucia bezpieczeństwa obywateli
 • Społeczne "inicjatywy obronne"

 

III.      Zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo energetyczne i ekologiczne:

 • Znaczenie zasobów węgla kamiennego w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski
 • Odnawialne źródła energii a bezpieczeństwo energetyczne kraju
 • Regulacje formalno-prawne w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego
 • Bezpieczeństwo ekologiczne jako składowa bezpieczeństwa narodowego
 • Międzynarodowy wymiar bezpieczeństwa ekologicznego
 • Bioterroryzm i ekoterroryzm
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe i szacowanie szkód
 • System zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych

 

IV.       Bezpieczeństwo teleinformatyczne

 • Metody zabezpieczania i testowania bezpieczeństwa systemów i aplikacji
 • Cyberterroryzm jako wojna przyszłości
 • Techniki wykorzystywane przez cyberprzestępców
 • Internet Rzeczy i jego bezpieczeństwo
 • Prywatność użytkowników nowoczesnej sieci

 

V.        Bezpieczeństwo w logistyce:

 • Współczesne zagrożenia w transporcie
 • Metody zabezpieczenia dóbr w transporcie
 • Metody zabezpieczenia danych w łańcuchach dostaw
 • Metody zabezpieczenia środków transportu przed zagrożeniami zewnętrznymi
 • Współczesne zagrożenia w łańcuchach dostaw
 • Bezpieczeństwo pracowników branży TSL
 • Bezpieczeństwo podróżnych podczas podróży


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji