Program

 ORGANIZATOR:


Naukowe Koło Komunikacji Społecznej

Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 

 

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Profilaktyka społeczna i (re)socjalizacja – utopia czy rzeczywistość”

17 maja 2014 r., Dąbrowa Górnicza

 

 PROGRAM KONFERENCJI


Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 17.05.2014 r., sala 22708.30     Rejestracja Uczestników Konferencji  (przed salą 227)


09.00      Oficjalne otwarcie Konferencji

               -        Prorektor ds. Studenckich, prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz

               -        Prorektor ds. Nauki, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

 

09.05-09.20   Prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik: Co decyduje o skuteczności profilaktyki? (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

 

 

SESJA I

Nowe wyzwania i perspektywy profilaktyki społecznej
Moderatorzy: dr Maciej Witkowski, Katarzyna Kwolek

 

09.20-09.35  Michał Naczyński: Zrozumieć zaburzenia zachowania. Etiologia, interwencja
i profilaktyka
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

09.35-09.45  Marlena Pedynkowska, Beata Raczkowska: Streetworking i jego efekty- utopia czy rzeczywistość? (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

09.45-09.55  Katarzyna Chojnacka: Arteterapia jako metaforyczna rozmowa z drugim człowiekiem  (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

09.55-10.05  Patrycja Smagowska, Katarzyna Wrona: Rola i możliwości współczesnych środków audiowizualnych w profilaktyce społecznej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

 

10.05-10.15  Martyna Raciborska: Profilaktyka nadciśnienia tętniczego wśród młodzieży kieleckiej (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

10.15-10.25  Ewa Kowalska-Daczkowska: Wychowanie bez ojca - wpływ na życie dojrzałej kobiety   (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach)

 

10.25-10.35  Kamila Grabowska: Samotne ojcostwo- jeszcze rzadkość czy już norma? (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)

 

10.35-10.45   Katarzyna Kwolek: Kibicowanie jak narkotyk - próba oceny i analiza zjawiska  (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

10.45-10.55   Agnieszka Taper: Profilaktyka zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią z  perspektywy teorii i praktyki   (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

 

10.55-11.05  Patrycja Mazur: Agresja wśród dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

11.05-11.15    Dyskusja


11.15-11.30 Przerwa kawowa

 

SESJA II

Współczesne tendencje w (re)socjalizacji oraz pomocy postpenitencjarnej
Moderatorzy: Katarzyna Kwolek, Monika Białas

 

11.30-11.40  Andrzej Cichy: Rola kuratora sądowego w resocjalizacji nieletnich sprawców czynów karalnych-teoretyczne oraz empiryczne  zwierciadło zagadnienia (Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach) 

 

11.40-11.50  Łukasz Burliga: Rola i zadania kuratora sądowego w procesie resocjalizacji wolnościowej (Akademia Ignatianum w Krakowie)

 

11.50-12.00 Łukasz Burliga: Współpraca kuratora sądowego z innymi służbami lokalnymi i państwowymi w zakresie wykonania orzeczeń Sądu  (Akademia Ignatianum w Krakowie)       

 

12.00-12.10 Magdalena Jankowska, Anna Kazaniecka: Skuteczność twórczej i tradycyjnej resocjalizacji w opinii byłych skazanych  (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

 

12.10-12.20  Klaudia Maślanka: Kara śmierci w opinii studentów i skazanych recydywistów (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

12.20-12.30  Andrzej Rosocha: Wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie na przykładzie „Sozialpaedagogische  Jugendwohngemeinschaft” w Mainz w Niemczech (Maltezer - Mainz – Niemcy)

 

12.30-12.40  Marzena Piotrowska: Romowie: re(sojalizacja) w świetle policyjnych dokumentów (Uniwersytet Opolski)

 

12.40-12.50   Jagoda Worsztynowicz: Przyczyny oraz skutki zachowań dewiacyjnych występujących wśród młodzieży szkolnej w odwołaniu  do zjawiska mobbingu (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

 

12.50-13.00  Konrad Wierzbicki: Wychowanie resocjalizacyjne -  kierowanie rozwojem człowieka pozbawionego wolności w świetle nauczania Świętego Jana Pawła II (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Zakład Karny w Chełmie)

 

13.00-13.10  Iwona Wolańska: Sprawcy przestępstw i ich ofiary w procesie mediacyjnym (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

13.10-13.20  Magdalena Mika: Przyczyny i konsekwencje odrzucenia społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym przez ich rówieśników  (Uniwersytet Śląski w Katowicach)


13.20-13.30  Dyskusja


13.30-13.50  Przerwa kawowa 


SESJA III

Seksualność człowieka i parafilie w XXI wieku
Moderatorzy: Monika Białas, Patryk Białas

 

13.50-14.00  Anna Bernacka: Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dewianci seksualni czy aseksualni?  (Uniwersytet

Warmińsko - Mazurski w Olsztynie)

 

14.00-14.10  Klaudia Chojnacka: Resocjalizacja penitencjarna skazanych za przestępstwa seksualne (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

14.10-14.20  Alicja Małek: Homoseksualizm, a wychowanie do zdrowej seksualności (Uniwersytet Rzeszowski)


14.20-14.10  dr hab. Leszek Wieczorek: Wybrane przejawy patologii społecznej w mieście średniej wielkości (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 

14.30-14.40  Róża Majzner: Znaczenie wiedzy rodziców oraz wychowawców na temat pedofilii w rozwoju edukacji seksualnej  (Akademia Ignatianum w Krakowie)

 

14.40-14.50  Patryk Białas: Prostytucja jako zjawisko patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w opinii funkcjonariuszy Policji  (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)


14.50-15.00  Monika Białas: Przestępstwa seksualne i na tle seksualnym - na przykładzie zgwałcenia w małżeństwie (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach)


15.00-15.10  Dyskusja


15.10-15.20  Podsumowanie i zakończenie konferencji

_________________________________________________________________________________


Prezentacje posterowe:


Agata Bucka: Wpływ mechanizmów grupowych na przestępstwa popełniane przez nieletnich (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji