Podsumowanie

W dniu 13.06.2015 r.  w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się II Studencka Konferencja Naukowa pt. „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata. Profilaktyka społeczna - resocjalizacja – bezpieczeństwo” zorganizowana przez Naukowe Koło Komunikacji Społecznej oraz Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego.

Celem konferencji było interdyscyplinarne przedstawienie problematyki nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz systemów bezpieczeństwa. Głównym hasłem konferencji było pytanie o możliwe wymiary i konteksty instytucjonalnej oraz indywidualnej adaptacji do społecznych wyzwań i zagrożeń współczesnego świata.

Uczestnicy konferencji reprezentujących ponad 10 ośrodków naukowych (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski) oraz placówek wyższej użyteczności publicznej (Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Katowice, Świetlice Specjalistyczne) zaprezentowali referaty z zakresu roli społeczeństwa i instytucji bezpieczeństwa w czasie zagrożeń militarno-społecznych, aktualnych problemów więziennictwa oraz różnych aspektów profilaktyki społecznej.

Prezentacjom referatów towarzyszyła dyskusja uczestników, która była analizą i podsumowaniem każdej z czterech sesji.

Zrealizowana Konferencja jest już drugą edycją zorganizowaną przez Naukowe Koło Komunikacji Społecznej z zakresu resocjalizacji i profilaktyki społecznej. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji