Podsumowanie

Podsumowanie konferencji

 
Zagrożenia cyberprzestrzeni, terroryzm oraz mechanizmy rekrutacji do ISIS, zarządzanie bezpieczeństwem imprez masowych, jak również bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce oraz możliwości, jakie daje nam stosowanie energii odnawialnej w gospodarstwach domowych to tylko niektóre zagadnienia III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata”.

Wydarzenie, które odbyło się 11 czerwca 2016 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, stanowiło naukowe forum wymiany doświadczeń, poglądów oraz dobrych praktyk w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa ludzi, instytucji oraz gospodarki kraju. Szczególną uwagę poświęcono również zagadnieniom pedagogicznym, w tym resocjalizacji, pracy socjalnej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  Formuła konferencja umożliwiła dyskusję pomiędzy prelegentami a wszystkimi uczestnikami spotkania.

Podczas konferencji swoje referaty wygłosili studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych z całego kraju, m.in. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji