Program konferencji

PROGRAM

III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej

„Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata”


11 czerwca 2016 r., Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, sala 227

 

9.00-9.30 - Rejestracja uczestników

 

9.30 - Rozpoczęcie konferencji - prof. Marek Walancik - Prorektor ds. Nauki


Rozpoczęcie konferencji. Przywitanie uczestników

 

Sesja 1:   9.30-10.30

Terroryzm, kryzysy i zarządzanie bezpieczeństwem  

Prowadzący: dr Paulina Polko

 • Karolina Wojtasik (Uniwersytet Śląski) - Jak ISIS rekrutuje w Europie? Analiza materiałów propagandowo-rekrutacyjnych dla bojowników i ochotniczek.
 • Katarzyna Szpila (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) - Rola i podział zadań podmiotów w systemie zarządzania kryzysowego.

 • Daria Hofman (Uniwersytet Wrocławski) - Wykorzystanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych w „powiązaniu” z obecnymi relacjami społecznymi celem zwiększenia bezpieczeństwa państwa.
 • Marcin Wawrzyniak (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlacach) - Podsystem antyterrorystyczny w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
 • Katarzyna Kwolek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) Bezpieczeństwo imprez masowych - wybrane aspekty

 

Sesja 2: 10.40-11.40

Równowaga i nierównowaga: człowiek i środowisko 

Prowadzący: dr Wojciech Piontek

 • Piotr Chmielewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/ Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Poznaniu) Gatunki inwazyjne jako zagrożenie bezpieczeństwa ekologicznego Polski
 • Bogusław Adamowicz, Adam Walas (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) Uwarunkowania prawno - technologiczne w stosowaniu energii odnawialnej w gospodarstwach domowych
 • Filip Harasimiuk (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w szczecinie) -  Ecological crisis on the young researcher, Optimization of biomass production from freshwater microalgae in terms of renewable sources of energy- own research
 • Hanna Krzyżyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) - Społeczny odbiór planów budowy kopalni odkrywkowej w gminach: Miejska Górka, Poniec i Krobia - wyniki badań

 

Sesja 3: 11.50-12.50

Wsparcie, kontrola, profilaktyka

Prowadzący: mgr Katarzyna Kwolek

 • Konrad Harasim (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa psychospołecznego
 • Piotr Kolmann (Wojskowa Akademia Techniczna) - Organizacje ratownicze wobec zagrożeń współczesnego świata, Istota logistyki sytuacji kryzysowych
 • Maciej Klimek (Uniwersytet Śląski) - Współczesne wyzwania pracy socjalnej
 • Danuta Jurczyk (Uniwersytet Śląski) - Zadania kuratora sądowego w zakresie profilaktyki i resocjalizacji

 

13.00 -14.00 Przerwa kawowa

 

Sesja 4: 14.00-14.45

Resocjalizacja i profilaktyka społeczno-rodzinna    

Prowadzący: mgr Katarzyna Kwolek

 • Agata Majewska (Uniwersytet Opolski) - Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości dziecka z rodziny dysfunkcyjnej - perspektywa wychowawcy
 • Paulina Puszcz (Uniwersytet Opolski, Świetlica "Dzieci św. Rity" w Gliwicach) - Specyfika pracy z grupą dzieci w działalności placówek wsparcia dziennego
 • Łukasz Burliga (Akademia Ignatianum w Krakowie) - Problematyka sprawców przemocy w rodzin i osób doświadczających  przemocy, Współpraca kuratorów sądowych i pracowników socjalnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie


Sesja 5.    14.45-15.45

Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Prowadzący: dr inż. Maciej Rostański

 • Malwina Wojtala (Uniwersytet Śląski) - Internet jako medium dla propagandy
 • Artur Kulmanowski (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) - Bitcoin - najbezpieczniejszy pieniądz na Ziemi?
 • Wojciech Syrkiewicz-Trepiak (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) - WPA-Enterprise. Możliwe błędy w konfiguracji serwera RADIUS i sposoby ich exploitacji
 • Paulina Sudoł: (Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach) - Problem ochrony danych - cyberterroryzm - wybrane metody sabotażu wykorzystywane przez cyberprzestępców
 • Joanna Olszowy (Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach) -  Metody ochrony tożsamości na portalach społecznościowych
 • Anna Wołoszyn (Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach) - Bezpieczeństwo funkcjonowania kart płatniczych na rynku pod kątem przestępstwa skimmingu.

 

15.45 Podsumowanie


16.00 Zakończenie konferencji 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji