Komitet naukowy

 

Komitet Naukowy Konferencji

 

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSC., Universitas Comeniana Bratislavensis

doc. PadDr. Ctibor Határ, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 

doc. PhDr. Pavel Vacek  Ph.D., Univerzita Hradec Králové

prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. zw. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. zw. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Jerzy Modrzewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Andrzej Radziewicz-Winnicki, Uniwersytet Zielonogórski, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

prof. nadzw. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Orłowska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. nadzw. dr hab. Piotr Petrykowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. nadzw. dr hab. Mirosław Śmiałek, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. nadzw. dr hab. Radosław Tanaś, Akademia Pedagogiki Społecznej im. Marii Grzegorzewskiej

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
prof. nadzw. dr Katarzyna  Woszczyna-Szczepańska, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. UWM dr hab. Ewa Kantowicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. UZ dr hab. Mirosław Kowalski, Uniwersytet Zielonogórski 

prof UMCS dr hab. Mariusz Korczyński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. UŚ dr hab. Ewa Ogrodzka-Mazur, Uniwersytet Śląski

ks. prof. dr hab. Marian Nowak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski

prof. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Jan Malinowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji