Komitet naukowy / Scientific committee

Komitet naukowy Konferencji / Scientific committee

 • doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSC., Universitas Comeniana Bratislavensis
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Bera, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • assoc. prof. dr Gražina Čiuladienė Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

 • prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko–Pikiewicz, Akademia WSB
 • prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., Katolíckea Univerzita v Ružomberku
 • prof. zw. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • doc. PadDr. Ctibor Határ, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa Nitra 
 • prof. dr  Brigita Kairiene, Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

 • dr Agata Katkoniene Mykolas Romeris University, Vilnius, Lithuania

 • prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs, Akademia WSB
 • prof. dr hab. Barbara Kromolicka, Uniwersytet Szczeciński
 • prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Uniwersytet  im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. AWSB, Akademia WSB
 • prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Uniwersytet Opolski, Akademia WSB
 • ks. prof. dr hab. Marian Nowak, - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Małgorzata Orłowska prof. AWSB, Akademia WSB
 • Prof. Roman Sharavara, “Open International University of Human Development “Ukraine”
 • Prof. Tamara Sharavara,  Poltava State Agrarian Academy
 • dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk prof. AWSB, Akademia WSB
 • prof. zw. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
 • dr hab. Eugenia Rostańska prof. AWSB, Akademia WSB
 • dr hab. Marek Walancik prof. AWSB, Akademia WSB
 • dr hab. Anna Weissbrot-Koziarska, Prof. UO, Uniwersytet Opolski
 • dr hab.  Katarzyna Woszczyna-Szczepańska, prof. AWSB, Akademia WSB
 • dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB, Akademia WSB


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji