Cele Stowarzyszenia

Witamy na łamach serwisu internetowego Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów WSB w Dąbrowie Górniczej. W kwietniu 2011 r. dopełniono wszelkich formalności i zarejestrowano Stowarzyszenie (KRS, REGON, NIP). Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB powstało z inicjatywy absolwentów (Liderów Roku oraz przedstawicieli zarządów Samorządów Studenckich 15-letniej historii Uczelni). Myślą przewodnią jest realizacja jednego z najistotniejszych elementów nowoczesnej gospodarki - transferu wiedzy do biznesu. Stowarzyszenie ma na celu inicjowanie przedsiębiorczości, organizowanie szkoleń, warsztatów branżowych i konferencji. Ponadto założono działania mające na celu integrację społeczności akademickiej.

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB w Dąbrowie Górniczej jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji przedsięwzięć edukacyjnych i integracyjnych, uzupełniania i aktualizowania przez członków Stowarzyszenia wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i społecznych oraz transferu wiedzy z poziomu uczelni wyższej do środowiska gospodarczego.

Celami Stowarzyszenia są:

 • utrzymywanie i rozwijanie komunikacji pomiędzy WSB w Dąbrowie Górniczej i jej absolwentami oraz studentami,
 • promocja Stowarzyszenia oraz jego członków w środowiskach gospodarczych, nauki i administracji,
 • wspieranie i organizacja przedsięwzięć o charakterze społecznym, kulturalnym, naukowym, charytatywnym i rozrywkowym związanych ze środowiskiem WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • integracja środowiska absolwentów i studentów oraz kadry naukowej WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • organizowanie współpracy absolwentów dla umocnienia ich pozycji zawodowej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia,
 • propagowanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, technicznych i społecznych
 • reprezentowanie i obrona interesów swych członków,

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • organizowanie konferencji, wykładów, kursów, szkoleń, pokazów, wyjazdów krajowych i zagranicznych, spotkań okolicznościowych oraz czynnej rekreacji, jako ważnych czynników integracji środowiska akademickiego,
 • rozwijanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, technicznychi społecznych,
 • rozwój indywidualnych zainteresowań absolwentów i studentów WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • prowadzenie doradztwa oraz szkoleń,
 • współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i zagranicą,
 • organizowanie platformy wymiany doświadczeń zawodowych i świadczenia pomocy koleżeńskiej wśród członków Stowarzyszenia,
 • wspieranie celów badawczych i edukacyjnych WSB w Dąbrowie Górniczej,
 • inicjowanie i popieranie różnych form kontynuacji kształcenia absolwentów,
 • prowadzenie bazy danych absolwentów i studentów WSB w Dąbrowie Górniczej (członków Stowarzyszenia),
 • inne działania realizujące cele statutowe.

  

Nasi partnerzy

Stowarzyszenie Absolwentów i Studentów WSB 

 

Adres: ul. Cieplaka 1c 
41-300 Dąbrowa Górnicza


e-mail: info@absolwentwsb.pl
tel.: +48 (32) 262 28 05

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji