Cele konferencji

Doceniając merytoryczny i organizacyjny dorobek dotychczasowych organizatorów SOCIALI, celem konferencji organizowanej po raz pierwszy w Polsce jest kontynuacja podjętej debaty oraz wymiany doświadczeń z zakresu szeroko pojętych problemów subdyscyplin współczesnej pedagogiki znajdujących się w centrum uwagi, studiów i badań pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk z Czech, Słowacji i Polski. Pragniemy, aby wynikiem dyskusji była pogłębiona eksploracja kluczowych zadań i problemów badawczych stojących przed pedagogiką i jej subdyscyplinami w obliczu wielowątkowych procesów wynikających ze zmiany społecznej, jaka dokonała się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w ostatnich dwóch dekadach.

 

Jest naszym zamiarem, aby międzynarodowy wymiar konferencji zapoczątkował szeroką wymianę zespołowego i indywidualnego dorobku naukowego zarówno w obszarach teoretycznych, jak praktycznych, wzmacniających naukową pozycję pedagogiki i jej przydatność społeczną. 

Hlavní poslání konference:

S přihlédnutím k meritornímu a pořadatelskému přínosu dosavadních pořadatelů konference na téma SOCIALIA, záměrem poprvé pořádané v Polsku konference je pokračování v započaté výměně názorů a zkušeností z oblasti široce pojatých problémů subdisciplín současné pedagogiky, které se nacházejí v centru pozornosti studií a výzkumů pedagogů a zástupců jiných vědních oborů z Česka, Slovenska a Polska. Přejeme si, aby výsledkem diskuse byla hlubší explorace klíčových úkolů a výzkumných problémů, které stojí před pedagogikou a jejími subdisciplínami tváří v tvář víceaspektovým procesům vyplývajícím ze společenských změn, k jakým došlo v zemích střední a východní Evropy během posledních dvou desetiletí.

 

Naším záměrem je, aby mezinárodní význam konference započal široce pojatou výměnu týmového a individuálního vědeckého přínosu jak v teoretických, tak i praktických oblastech, posilujících vědecký význam pedagogiky a její společenská užitečnost. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji