O projekcie

Celem głównym projektu pn. "Program Stażowy dla Studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej", jest nabycie umiejętności praktycznych przez 49 studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, niezbędnych do wykonywania zawodu. Będzie to możliwe dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas płatnych, wysokiej jakości programów stażowych. W projekcie założono trzymiesięczne staże, krajowe i zagraniczne.

 

Projekt realizując wysokiej jakości programy stażowe, wpisuje się w cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz przyczynia się do realizacji programów kształcenia o profilu praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Ponadto, projekt przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, perspektywy zmian w zakresie kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy.

 

Projekt realizuje cel szczegółowy PO WER, gdyż działania założone w projekcie przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy studentów WSB, studiujących zarówno na kierunkach praktycznych, jak i ogólnoakademickich. Dodatkowo, działania założone w projekcie przyczyniają się do zdobycia praktycznych umiejętności w zawodach wskazanych przez przedstawicieli pracodawców jako deficytowe.

 

W projekcie przewidziano organizację staży na kierunkach studiów stacjonarnych licencjackich i inżynierskich:

• Informatyka – 14 staży, w tym 10 staży zagranicznych (tylko studenci przedostatniego roku)

• Fizjoterapia – 8 staży, w tym 1 staż zagraniczny (tylko studenci ostatniego roku);

• Stosunki międzynarodowe – 11 staży, w tym 8 staży zagranicznych (tylko studenci ostatniego roku);

• Filologia angielska – 4 staże zagraniczne (tylko studenci ostatniego roku);

• Bezpieczeństwo narodowe – 12 staży, w tym 4 zagraniczne (tylko studenci ostatniego roku).

 

Odbycie staży umożliwi młodym ludziom zdobycie doświadczenia zawodowego i ułatwi im start na rynku pracy. Staż stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach oraz przygotowanie do przyszłej pracy. W wielu przypadkach kandydaci do pracy są przez pracodawców odrzucani ze względu na brak odpowiedniego doświadczenia. Dzięki udziałowi w programie stażowym studenci będą mogli nabyć umiejętności, które są cenione w każdej branży. Ci, którzy do tej pory mieli jedynie do czynienia ze środowiskiem szkolno-akademickim, nauczą się, jak współpracować w zespole i rozwiązywać realne problemy, jakie pojawiają się w pracy. Projekt przewiduje staże zawodowe zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Staż zagraniczny będzie cennym doświadczeniem zawodowym, pozwoli na poznanie zagranicznego środowiska pracy, zwyczajów i specyficznych potrzeb klientów. Globalizacja gospodarki wpływa na globalizację rynku pracy, co oznacza, że znajomość języka obcego i zagranicznego środowiska pracy jest przydatna nie tylko za granicą. Dzięki pobytowi za granicą, student poszerzy swoje horyzonty. Twarde kwalifikacje i wykształcenie to ważne elementy CV, jednak w pracy często bardziej liczą się miękkie umiejętności: umiejętność komunikacji, współpracy, asertywność, zaradność, odporność na stres. Takich kompetencji można nauczyć się jedynie poprzez przebywanie i współpracę z innymi ludźmi. W środowisku międzynarodowym studenci będą mieli okazję ćwiczyć te umiejętności jeszcze intensywniej poprzez styczność z różnymi kulturami, środowiskami, czy inną mentalnością. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji