Program konferencji

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI:

 

09.00 – 09.30  Rejestracja uczestników


09.30 – 09.40.  Otwarcie konferencji


9:40 - 12:00 Wykłady wprowadzające:

 

 

WYKORZYSTANIE PODSTAWOWYCH MECHANIZMÓW NEUROFIZJOLOGICZNYCH W TRENINGU FUNKCJONALNYM NIEMOWLĄT I DZIECI STARSZYCH Z DYSFUNKCJAMI OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO - dr Anna Gogola Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

 

WPŁYW REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ NA TOLERANCJĘ WYSIŁKOWĄ PACJENTÓW PO  WSZCZEPIENIU URZĄDZENIA RESYNCHRONIZUJĄCEGO Z  FUNKCJĄ DEFIBRYLACJI - dr Aneta Orczyk Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Częstochowie


TRENING FUNKCJONALNY JAKO ELEMENT AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ KOBIET PO 65 R. Ż. I FORMA PROFILAKTYKI WYSTĘPOWANIA OSTEOPOROZY - dr Renata Szczepaniak  Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi 


FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA W ZABURZENIACH POSTURALNYCH WIEKU ROZWOJOWEGO - dr Mariusz Janusz Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

 

PODSTAWY PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO W UJĘCIU FUNKCJONALNYM - mgr Wojciech Kubasik Ośrodek Galen Rehabilitacja w Bieruniu.

 

12:00- 13:00

Sesja panelowa i posterowa* skoncentrowana wokół tematyki treningu funkcjonalnego 

(* wydrukowane postery w formacie A0 prosimy o dostarczenie najpóźniej dzień przed konferencją)


14:00 - 17:00 

Warsztaty 

„Trening EMS – podstawy teoretyczne i wykorzystanie praktyczne w sporcie i  rekreacji” – GALERIA TRENINGU EMS – Klaudia Sobczyk


Aktywność fizyczna siłą napędową pamięci i procesu uczenia się u dzieci z zaburzeniami motoryki dużej - analiza przypadku" – Moovie Polska S.C., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – dr Ewa Bujak


"Trening funkcjonalny na podłożu sensomotorycznym"- THERA-BAND - Maciej Skarwecki, Józef Spałek
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji