Opłaty

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

 

Termin zgłoszenia (rejestracji on-line)

Opłata za udział

Publikacja w czasopiśmie

Fizjoterapia Polska

 

 

 

24.09.2018

 

bierny

czynny

warsztaty  (*)


+300 zł (**)

100zł200 zł

 


 


50 zł

 


(*) opłata dotyczy udziału w 1 warsztatach  ( dla studentów Akademii WSB 50% zniżki - 25zł/ warsztat) 

(**) opłata dodatkowa za publikację 1 artykułuDla członków Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska, Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji opłata za udział czynny wynosi 150zł do końca terminu zgłoszenia.Opłata przy udziale czynnym i biernym obejmuje: udział w konferencji, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa,  poczęstunek.

Udział w warsztatach jest dodatkowo płatny i obejmuje:  materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa,  poczęstunek.

Opłaty konferencyjne za udział czynny, bierny oraz udział w warsztatach należy wnosić na konto WSB: nr rachunku: 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554 ING Bank Śląski S.A O/Dąbrowa Górnicza z dopiskiem:  „Konferencja – Trening funkcjonalny w fizjoterapii i sporcie” + imię i nazwisko osoby uczestniczącej lub „Warsztaty  - Trening funkcjonalny w fizjoterapii i sporcie” + imię i nazwisko osoby uczestniczące oraz nr warsztatów (lub warsztaty specjalne).


Warunkiem opublikowania artykułu w Fizjoterapii Polskiej jest dokonanie  dodatkowej opłaty za publikację w wysokości 300,00 zł. w ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o wstępnej akceptacji pracy. Brak wpłaty w podanym terminie oznacza rezygnację z publikacji.

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji