Program zajęć 2013/2014

 

W roku 2013/2014 w Uniwersytecie Młodzieżowym Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej młodzież będzie mogła studiować na profilu Młody Inżynier.

 

Proponowany w tym roku akademickim program zajęć w ramach Młodego Inżyniera uwzględnia oczekiwania i uwagi naszych dotychczasowych Studentów.

 

Zajęcia w roku akademickim 2013/2014 skierowana jest przede wszystkim do uczniów klas 2 i 3 gimnazjum.

Plan zajęć na rok 2013/2014 obejmuje 18 spotkań (90-minutowych) z zakresu matematyki i fizyki.

 

Spotkania Studentów UM odbywać się będą raz w tygodniu, we wtorki, godz. 16.30 - 18.00.

W trakcie roku zorganizowanych zostanie 9 warsztatów z matematyki oraz 9 warsztatów z fizyki.

Spoktania będą odbywać się naprzemiennie. 

 

Celem spotkań jest:

- uporządkowanie i utrwalenie wiedzy Studentów,

- rozszerzenie informacji o zagadnienia nieobjęte programem nauczania gimnazjum,

- ukazanie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy,

- pomoc w przygotowaniu młodzieży do egzaminu gimnazjalnego.

 

Zajęcia realizowane będą od połowy października do II połowy kwietnia (do czasu egzaminów gimnazjalnych).

Ostatnie 2-3 spotkania z każdej dziedziny zostaną poświęcone egzaminowi gimnazjalnemu (analiza arkuszy egzaminacyjnych, omówienie strategii rozwiązywania zadań, analiza pytań i zadań egzaminacyjnych, wspólne rozwiązywanie testów). 

 

Ramowy obszar tematyczny warsztatów:

 

Matematyka:

1. Musimy to rozłożyć na czynniki pierwsze...
2. To co się da podziel na dwa, czyli co nieco o ułamkach
3. Potęgujemy i pierwiastkujemy
4. O nierównościach, równaniach i tajemniczych układach...
5. Trójkąty - związki miarowe i nie tylko
6. Widzenie przestrzenne - wielościany i bryły obrotowe

7. Czy Wydra wygra - Statystyka opisowa i wstęp do prawdopodobieństwa.
8. Zagadki matematyczne.

 

Fizyka: 

 

Dział I. Zmysłowa nauka.

 1. Koniec języka za przewodnika.
 2. Metoda naukowa – analiza danych pomiarowych.

Dowiemy się czym są ciałka Meissnera, Vatera – Paciniego, Raffiniego i Krausego. Przekonamy się jak dokładne są nasze zmysły, czy można widzieć dotykiem, czy ucho wszystko słyszy, ile smaków rozpoznaje język i czy nos czuje smak. Ponadto będziemy mierzyć, ważyć, rachować...

 

Dział II. Grawitacja i astronomia.

 1. De Revolutionibus...Wielcy i mali rewolucjoniści.
 2. Prawo powszechne i prawa konieczne.
 3. Wszystko się kręci...
 4. W klubie pancernika. Kilka słów o ważkości i nieważkości.
 5. Spadający księżyc. Ruchy satelitów.

Dowiemy się, dlaczego zakazane smakuje lepiej, jak powszechne jest prawo grawitacji i na ile konieczne są zasady dynamiki, jak ważne są momenty w fizyce. Ponadto znajdziemy odpowiedzi  na pytania: Jak wytworzyć sztuczną grawitację na stacjach orbitalnych? Czy Księżyc krąży wokół Ziemi, czy Ziemia krąży wokół Księżyca? Dlaczego ludzie o długich nogach stąpają wolniej niż ludzie o nogach krótszych? Dlaczego Ziemia jest okrągła i kto ponosi odpowiedzialność za morskie przypływy i odpływy?... i wiele innych.

 

Dział III. Fizyka atomu i jądra atomowego.

 1. Własności liniowe i barwy światła.
 2. Natura światła.
 3. O promieniowaniu ciał – czyli  i co „krzyczą” do nas atomy.
 4. „Cudowne lata fizyki” jądrowej.
 5. Promieniowanie jonizujące a organizmy żywe.

Poruszymy zagadnienie fali elektromagnetycznej, prędkości światła, odbicia selektywnego, mieszania barw i barwników, budowy oka. Dowiemy się, którego oka używasz wcześniej i dlaczego wciąż widzisz przeszłość? Poznamy zasadę budowę i zasadę działania laserów, obrazów 3D, hologramów. Ponadto odpowiemy na pytania: Dlaczego niebo jest niebieskie, a słońce czasami czerwone? Dlaczego przedmioty oświetlane światłem księżycowym są pozbawione koloru? Dlaczego gwiazdy mrugają? Jak krzyczą do nas atomy i dlaczego tego nie słyszymy?

 

Dział IV. Astrofizyka.

 1. Słońce - dlaczego nam świeci?
 2. Wielki wybuch czy wielki krach - co nas czeka?

 

UWAGA! Ramowy program zajęć może ulec zmianie w wyniku dostosowania zajęć do potrzeb grupy i zainteresowań Studentów. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji