Informacje

 

Rada Ekspertów WSB w Cieszynie

Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie.

Arystoteles


Rada Ekspertów Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB powstała 17 września 2013 r. Tego dnia odbyło się inauguracyjne spotkanie, a członkowie Rady Ekspertów odebrali z rąk Prodziekana WSB dr. Rafała Rębilasa akty powołania.


Misją Rady Ekspertów jest zintegrowanie środowiska nauki ze sferą praktyki życia gospodarczego. Współpraca obu środowisk pozwala na racjonalne wykorzystanie posiadanych zasobów i potencjału oraz uzyskanie wspólnych korzyści. Efektywna współpraca środowiska biznesu i nauki pozwoli na podejmowanie działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji