Informacje

 

Cel działania

Celem powołania Rady Ekspertów jest dostosowanie kształcenia w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie  do wymagań rynku pracy. Podstawowe zadania Rady:

 

1.Udział w opracowywaniu efektów uczenia się w ramach poszczególnych kierunków i modułów kształcenia.
2. Udział w opracowywaniu metod walidacji założonych do realizacji w ramach danego kierunku studiów efektów uczenia się.
3. Opiniowanie programów nauczania i treści zajęć w kontekście ich dostosowania do wymogów rynku pracy.
4. Określanie zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje zawodowe wśród absolwentów uczelni wyższych.
5. Określanie perspektyw zmian w zakresie kształcenia odpowiadającego na zapotrzebowanie rynku pracy.
6. Wsparcie merytoryczne w procesie dyplomowania (udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju tematyki prac dyplomowych).
7. Wypracowanie mechanizmów służących nawiązywaniu współpracy pomiędzy pracodawcami, identyfikacja barier i trudności w nawiązywaniu współpracy.

 

Członkami Rady Ekspertów są przedstawiciele przedsiębiorstw produkcyjnych, instytucji finansowych, administracji samorządowej, służby zdrowia oraz instytucji odpowiedzialnych za porządek publiczny. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji