Informacje

 

Przeniesienie z innej Uczelni

Myślisz o zmianie Uczelni? NIC PROSTSZEGO!!!


Istnieje możliwość przyjęcia na semestr wyższy niż pierwszy pod warunkiem zachowania ciągłości nauki, tzn. wybrany kierunek studiów w WSB musi być zgodny z kierunkiem dotychczasowym. Podczas przyjmowania na wyższy semestr będą brane pod uwagę jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne).

 

Decyzję o tym, na który semestr student może zostać przyjęty podejmuje Dziekan na podstawie złożonego podania (wzór do pobrania) oraz dołączonej do niego kserokopii indeksu lub kart okresowych osiągnięć studenta. Dziekan przygotowuje wykaz ewentualnych różnic programowych oraz terminy ich uzupełnienia. Różnice programowe nie są płatne!


W terminie do 10 dni od złożenia podania zadzwonimy z  informacją o wyniku procedury przeniesienia. Kandydaci którzy zdecydowali się na przeniesienie i uzyskali zgodę powinni niezwłocznie dostarczyć do działu rekrutacji:

 

  • świadectwo dojrzałości + kserokopię
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • kserokopię dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia (format dowodowy)
  • dowód wpłaty za: opłatę rejestracyjną, pierwszą ratę czesnego, legitymację studencką

Informacje na temat przeniesienia można uzyskać w dziale rekrutacji tel: 33 852 30 94
e-mail:cieszyn@wsb.edu.pl 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji