Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

 

Przed obroną

Oto kilka najważniejszych informacji z perspektywy zakończenia ostatniego semestru studiów i przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

1. Zaliczenie semestru

Zaliczenie semestru oznacza uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zajęć, w tym seminarium dyplomowego.
Ocena z seminarium dyplomowego jest dowodem, że promotor przyjął do obrony pracę dyplomową.

 

Co zrobić gdy student nie zaliczył jakiegoś przedmiotu?

 

W takiej sytuacji należy złożyć podanie o przedłużenie sesji, które pozwala wydłużyć termin zaliczeń.

 

W przypadku semestru zimowego - przedłużenie sesji trwa do 5 marca.

W przypadku semestru letniego - przedłużenie trwa do 30 września.

Po uzyskaniu zaliczeń student składa pracę dyplomową i broni ją w drugim terminie.

 

Co zrobić gdy student ma wszystkie zaliczenia z wyjątkiem seminarium?

 

W takiej sytuacji student musi  złożyć podanie o przesunięcie terminu składania pracy. (wzór do pobrania poniżej)


W przypadku semestru zimowego - przesunięcie maksymalnie trwa do 20 czerwca.

W przypadku semestru letniego - przesunięcie maksymalnie trwa do 31 stycznia.

 

Podanie powinno być w momencie jego składania podpisane przez Promotora.  Następnie jest rozpatrywane przez Dziekana.

 

Korzystanie z przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej wymaga uiszczania opłat czesnego gdyż do momentu złożenia pracy dyplomowej student jest wciąż na ostatnim semestrze studiów. Oddanie pracy dyplomowej do obrony przerywa obowiązek dokonywania opłat czesnego.
Student może oddać pracę w każdym momencie w trakcie trwania przedłużenia terminu składania pracy dyplomowej lub oddać ją w ostatnim dozwolonym terminie.

2. Proces dyplomowania

Prosimy o zapoznanie się z następującymi dokumentami określającymi ścieżkę postępowania w procesie oddawania pracy dyplomowej oraz przebiegu egzaminu dyplomowego. 

  1. Procedura dyplomowania (opis procesu dyplomowania, przebieg egzaminu dyplomowego, załączniki zawierające standardy pisania pracy dyplomowej)

  2. Zasady pisania pracy dyplomowej (szczególowe wytyczne edytorskie)

  3. Egzamin dyplomowy (wyciąg z Regulaminu Studiów)

  4. Opis procedury antyplagiatowej

3. Dyplom


Koszt wydania dyplomu w języku polskim wynosi 60 zł, odpisu w  języku obcym (j. angielski, j. niemiecki)  - 40 zł.

Przy składaniu pracy dyplomowej w dziekanacie student sklada wydruk z konta bankowego potwierdzenia uregulowania opłaty za dyplom.

Wybierając dyplom w języku obcym nalezy złożyć dodatkowe zdjęcie.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z opiekunem semestru lub Prodziekanem. 

Nasi partnerzy