Informacje

 

Studia I i II stopnia

Informacja od Opiekuna ds. Praktyk Studenckich

 

Szanowni Państwo,

 

Proszę o zapoznanie się z Instrukcją znajdującą się w plikach do pobrania oraz z Programem Praktyk.

 

PODSTAWĄ zaliczenia PRAKTYKI jest dostarczenie na Uczelnię (poczta, kurier, dostarczenie do Dziekanatu pok. 101, lub do pok. 207, wrzucenie do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku - obok wejścia głównego po prawej stronie) prawidłowo wypełnionej dokumentacji zgodnie z procedurą. Kontakt e-mailowy ma charakter konsultacji.

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

 

mgr Barbara Donocik

Opiekun Praktyk Studenckich

 

Kontakt w dniach dyżuru:

tel. 885 577 300

e-mail: bdonocik@wsb.edu.pl

 

Harmonogram dyżurów znajduje się w zakładce => Praktyki => Harmonogram dyżurów

 

 

TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

      

  

Semestr

letni

2020/2021

Harmonogram

  do 30.06.2021

Przyjmowanie Praktyk realizowanych w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/innej formy działalności wraz z kompletem załączników.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dokumentacja o zaliczenie praktyki na podstawie zatrudnienia po wskazanym terminie nie będzie PRZYJMOWANA.

 do 30.06.2021

Przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych praktyki 

(załącznik nr 1) 

oraz Porozumień (załącznik nr 2).

 

UWAGA: podpisane przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich dokumenty zostają zwrócone Studentowi, który składa komplet załączników po odbytej praktyce (załącznik nr 1-5).

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że dokumentacja o zaliczenie praktyki po terminie nie będzie PRZYJMOWANA - zasada ta nie dotyczy praktyk, które dopiero będą realizowane.

 do 01.09.2021

Przyjmowanie kompletnej dokumentacji potwierdzająca odbycie praktyki (załącznik nr 1-5).

 

UWAGA: przed odbyciem praktyki należy złożyć załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy celem uzyskania zgody Opiekuna Praktyk Studenckich na jej odbycie oraz załącznik nr 2 Porozumienie.

01.09.2021 – 30.09.2021

 POPRAWKA: dodatkowy termin na złożenie dokumentów dotyczących praktyk studenckich dla Studentów, którzy nie dopełnili formalności w trakcie trwania semestru. 

 

 Praktyki można przenieść na kolejny semestr bez konsekwencji finansowych poprzez złożenie w Dziekanacie 

Podania o przeniesie praktyki  (wzór podania znajduje się na https://wsb.edu.pl/wzory-pism,m,wc,394,703).

 

Skan podania proszę przesłać po zaliczeniu WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW w semestrze na: dziekanat.cieszyn@wsb.edu.pl. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji