Informacje

Aktualności

Artykuły

Publikacja w wydawnictwie Routledge

W grudniu nakładem renomowanego brytyjskiego wydawnictwa Routledge ukazała się publikacja dr hab. Katarzyny Szczepańskiej-Woszczyny, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB.

czytaj więcej o Publikacja w wydawnictwie Routledge

Nowa publikacja ekspertów Akademii WSB: „Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej”

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się monografia „Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej” autorstwa dr Joanny Dzieńdziory, dr. Mateusza Grzesiaka i dr Magdaleny Wróbel – ekspertów Akademii WSB w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, kształtowania marki osobistej oraz kompetencji społecznych, a także odpowiedzialnej konsumpcji i zarządzania rozwojem.

czytaj więcej o Nowa publikacja ekspertów Akademii WSB: „Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej”

„Młodzież – meandry życia ku dorosłości”, red. A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, M. Piorunek

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazał trzeci tom serii wydawniczej „Młodzież – między partycypacją a (samo)wykluczeniem” zatytułowany „Młodzież – meandry życia ku dorosłości”. Monografia została napisana pod redakcją naukową prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej, dr hab. Małgorzaty Orłowskiej, prof. AWSB oraz prof. dr hab. Magdaleny Piorunek. Autorami poszczególnych rozdziałów są zarówno doświadczeni badacze, o uznanej pozycji naukowej, jak również przedstawiciele młodego pokolenia akademickiej pedagogiki. Monografia stanowi zbiór tekstów, które mogą zainteresować zarówno studentów nauk społecznych, pedagogów zaangażowanych w proces kształcenia uczniów, jak i naukowców zajmujących się problematyką młodzieży. Jest to także efekt pracy naukowej Zespołu Pedagogiki Młodzieży, działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN i kierowanego przez prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską.

czytaj więcej o „Młodzież – meandry życia ku dorosłości”, red. A. Cybal-Michalska, M. Orłowska, M. Piorunek

Nowa publikacja: "Model formułowania strategii policji jako jednostki administracji rządowej w Polsce"

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii WSB ukazała się monografia autorstwa prof. dr. hab. Marka Lisińskiego i dr. Edwarda Bodzka „Model formułowania strategii policji jako jednostki administracji rządowej w Polsce”.

czytaj więcej o Nowa publikacja: "Model formułowania strategii policji jako jednostki administracji rządowej w Polsce"

Recenzja książki „Cultural Management: From Theory to Practice” na na łamach renomowanego brytyjskiego czasopisma naukowego „Cultural Trends”

Na łamach renomowanego brytyjskiego czasopisma naukowego „Cultural Trends” (IF 1.838, WOS, SCOPUS), wydawanego przez Routledge – Francis & Taylor Group, ukazała się recenzja książki „Cultural Management: From Theory to Practice”, której autorami są: dr Łukasz Wróblewski – Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji WZ w Cieszynie Akademii WSB, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB – Rektor Akademii WSB oraz Jerry Liu. Recenzję książki opracowała Marina Zec.

 

Publikacja finansowana była ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

czytaj więcej o Recenzja książki „Cultural Management: From Theory to Practice” na na łamach renomowanego brytyjskiego czasopisma naukowego „Cultural Trends”

Strona: Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4 | Strona 5 |


 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji