Informacje

Wymagania techniczne

Format tekstu

■ Tekst powinien być przygotowany jako plik WORD w formie standardowego maszynopisu, tzn.:

a)      rozmiar strony: A4

b)      wszystkie marginesy po2,5 cm

c)      czcionka: Times New Roman (CE), rozmiar 12

d)     odstępy między wierszami: 1,5

e)      wyjustowany tekst

 

■ Tekst winien zawierać wyraźnie zaznaczone formatowania (wytłuszczenia, podkreślenia, akapity, odstępy itp.) świadczące o randze poszczególnych treści. Nie zaleca się stosowania zbyt wielu stylów formatowania (jeśli używamy wytłuszczeń, to nie wykorzystujmy zbyt często np. podkreśleń i kursywy – zakłóca to bowiem czytelność tekstu).

 

■ Akapity należy tworzyć przy wykorzystaniu tabulacji, a nie wielokrotności spacji. Między wyrazami i znakami należy stosować tylko jedną spację odstępu. Nie należy stosować funkcji przenoszenia wyrazów. Wzory i równania należy przygotować
z wykorzystaniem kreatora równań programu WORD.

 

Każda publikacja polskojęzyczna obowiązkowo musi zawierać: 

 • tytuł,
 • słowa kluczowe (min. 5),
 • krótkie streszczenie publikacji (ok. 800 znaków typograficznych ze spacjami)

zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

Przy pracach zbiorowych z artykułami różnych Autorów w/w streszczenie anglojęzyczne dotyczy poszczególnych rozdziałów.

 

Układ publikacji/artykułu:

 • tytuł w jęz. polskim
 • tytuł w jęz. angielskim
 • streszczenie w jęz. polskim
 • streszczenie w jęz. angielskim
 • wstęp
 • rozdziały
 • podsumowanie
 • literatura
 • spis tabel, wykresów, rysunków

Grafika (rysunki, tabele, wykresy, zdjęcia)

■ Autor zobowiązany jest zadbać nie tylko o prawidłowe przygotowanie tekstu, ale także występującej w nim grafiki. Rysunki, tabele i wykresy należy przygotować za pomocą odpowiednich programów graficznych, o których mowa poniżej (programu WORD używamy tylko do przygotowania tekstu). Autor powinien zadbać o właściwą kolejność
i numerację rysunków, tabel i wykresów), według następującego schematu:

A) Nagłówek wyśrodkowany umieszczony nad rysunkiem, tabelą lub wykresem:

Rysunek 1 (dla rysunków)                 Tabela 1 (dla tablic)               Wykres 1 (dla wykresów)

Tytuł rysunku, tabeli lub wykresu, np.: Tablica 1. Cechy przedsiębiorstwa uczącego się

B) Miejsce na rysunek, tabelę lub wykres (załączone jako plik w stosownym formacie)

C)  Informacja o źródle umieszczona pod rysunkiem, tabelą lub wykresem, np.:

Źródło: Pearn M., Roderick C., MulrooneyCh.: Learning Organizations in Practice. McGraw-Hill,London1995, s. 21

Wszelkie wykresy należy przygotować w taki sposób by były czytelne w wersji czarnobiałej.

■ Każdy rysunek, tabela, wykres lub zdjęcie muszą mieć w nazwie pliku oznaczenie wskazujące rodzaj grafiki i numer, np.: „tabl_01”, „rys_03”, „wykr_02”, „foto_04”. Jest to niezbędne do umieszczenia grafiki w odpowiednim miejscu w tekście przez studio graficzne wydawcy.

■ Rysunki, tabele lub wykresy powinny być przygotowane i przekazane jako osobne pliki w jednym z formatów: Corel Draw – do wersji 8.0 (cdr) z czcionkami zamienionymi na krzywe, Adobe Illustrator – do wersji 10 (ai), EPS, TIF. Minimalna rozdzielczość bitmap to 300 dpi. W przypadku zastosowania kolorów należy je każdorazowo zapisać jako „CMYK”, w przypadku rysunków czarno-białych jako „skala szarości”, w przypadku rysunków czarno-białych lub jednego koloru (czarnego) jako „skala szarości”.

■ Zdjęcia powinny zostać przekazane wydawcy w postaci zeskanowanej (pliki TIF lub JPG) o rozdzielczości minimalnej 300 dpi, ewentualnie jako dobrej jakości oryginały przeznaczone do zeskanowania (nadesłane pocztą razem z wydrukiem tekstu lub – o ile to możliwe – doręczone osobiście). 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji