Informacje

Bibliografia i przypisy

Autor zobowiązany jest ujednolicić system przypisów (system przypisów dolnych lub system harwardzki, w przypadku prac zbiorowych system ten ustala i egzekwuje redaktor naukowy). Wydawca prosi o przygotowywanie przypisów według systemu harwardzkiego, co obrazuje poniższy przykład.

a)      dla publikacji książkowych:

W przypadku ogólnego spisu literatury na końcu (bez numerów stron):

Literatura:

Kopaliński W. 1982: Trzeci kot w worku. Krajowa Agencja Wydawnicza RSW „Prasa – Książka - Ruch”, Warszawa

Garud R., Karne P. 2001: Path Creation as a Process Mindful Deviation. [w:] Path Dependence and Creation.LawrenceEarlbaum Associates, Makwach

Wódz K., Wódz J. (red.) 2003: Funkcje komunikacji społecznej. WSB, Dąbrowa Górnicza

 

W przypadku przypisu dolnego (z numerami stron):

Kasiewicz S. 1995: Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. SGH, Warszawa,
s. 59-60

b)     dla artykułów:

Małecka T. 1989: Joint venture. Ustawa i życie. „Przegląd Organizacji”, nr 12

Wykaz literatury jest niezbędny zarówno w przypadku systemu przypisów dolnych, jak i w przypadku systemu harwardzkiego i powinien on być sporządzony alfabetycznie (kolejność według nazwisk autorów).

■ W przypadku cytowania dwóch różnych pozycji tego samego autora z tego samego roku należy wprowadzić następujące rozróżnienie:

Wódz J. 2003a: ..........

Wódz J. 2003b: ..........


Komentarze autora do fragmentów tekstu należy zamieszczać w formie przypisów dolnych na stronie z komentowanym fragmentem tekstu, np.:

Wspólne przedsiębiorstwa tworzone są na tych samych zasadach, co inne przedsiębiorstwa1, przy czym (...)

 

 


[1] Jedyną przeszkodą może być ustawodawstwo antymonopolowe.

 


Cytat w tekście, z odwołaniem do autora (system harwardzki), powinien mieć następującą postać: (Bratnicki M. 2000: 100-102).

 

Autor ponosi odpowiedzialność za uzyskanie pisemnych zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich. Wydawca nie zwraca nadesłanych tekstów. 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji