Informacje

Czasopismo - Security Forum

Security Forum ISSN 2544-1809  jest wydawnictwem anglojęzycznym,  wydawanym przez Akademię WSB.

 

Security Forum są wydawnictwem półrocznym, prezentującym najnowsze osiągnięcia nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, uprawianych w środowisku Wyższej Szkoły Biznesu. Security Forum prezentuje ponadto materiały i opracowania innych autorów, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki akademickie. Materiały publikowane na łamach Security Forum  stanowią autorski dorobek specjalistów z danych dyscyplin wiedzy, dotyczący różnorodnych aspektów bezpieczeństwa i obronności państwa. Czasopismo publikuje także recenzje i omówienia książek oraz innych ważniejszych publikacji o szeroko rozumianej problematyce bezpieczenstwa i obronności. Oprócz numerów bieżących redakcja SF zakłada wydawanie, w postaci dodatków specjalnych, rozpraw naukowych, istotnych z punktu widzenia wydawnictwa. Wersją pierwotną Security Forum jest wersja papierowa.

 

Artykuły naukowe są usystematyzowane wedługo następującego podziału:

1) WSPÓŁCZESNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA. DYLEMATY I PROBLEMY

2) SIŁY ZBROJNE

3) BIEŻĄCA SYTUACJA MILITARNA NA ŚWIECIE, OPERACJE WOJSKOWE

4) NAUKA, EDUKACJA, SZKOLENIA

5) HISTORIA WOJEN, KONFLIKTY ZBROJNE

6)  LITERATURA PRZEDMIOTU, RECENZJE WYDAWNICZE

 

Zakres tematyczny:

- bezpieczeńśtwo narodowe

- zarządzanie kryzysowe

- obronność państwa

- siły zbrojne

- historia konfliktów zbrojnych

- terroryzm

- rozwiązania technologiczne w dziedzinie bezpieczeństwa