Informacje

Praktyki na kierunku Zarządzanie studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inżynier (7 semestrów)

Dotyczy studentów z Wydziału Zamiejscowego w Olkuszu studiów I stopnia inżynier na kierunku Zarządzanie, którzy mają zgodnie z planem studiów zrealizować praktykę studencką.

 

W ramach odbywania praktyk studenci zobowiązani sa do zrealizowania programu praktyki oraz przestrzegania określonych procedur zaliczania praktyk. Obowiązujące w danym semestrze i danym roku akademickim dokumenty dla konkretnego kierunku studiów znajdują sie w plikach do pobrania.

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji praktyk studenckich, w tym procedury składania dokumentacji przez studentów, sposobu komunikacji z Pełnomocnikiem itp. zostały opisane w pliku do pobrania: Organizacja Praktyki. Zachęcam do lektury.


  1. Praktyka może być realizowana przez studenta jednorazowo, wówczas obejmuje ona cały, określony w programie studiów wymiar, lub w częściach (PRAKTYKA STUDENCKA I / PRAKTYKA STUDENCKA II / PRAKTYKA STUDENCKA III).
  2. Formularze zamieszczone w Programach Praktyk należy uzupełnić elektronicznie, wykorzystując pola tekstowe do wprowadzenia danych w pliku PDF. Uzupełnione dokumenty należy wydrukować (dotyczy w szczególności praktykantów). Zakładowy Opiekun Praktyki może uzupełnić zał. 4 odręcznie.
  3. Sprawozdanie studenta z praktyki będzie uzupełniane w formie e-ankiety (link został podany w Programie Praktyki).
  4. Obowiązuje harmonogram składania dokumentacji potwierdzającej odbycie praktyki oraz wniosków o zaliczenie praktyki w ramach zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej/ podejmowania innych form działalności. Harmonogram został zamieszczony na stronie internetowej Uczelni.
 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji