Studiuj z głową! Czy wiesz, co Cię czeka na uczelni? - debata panelowa

godz. 12.00-14.00

 

INAUGURACJA VIII FESTIWALU NAUKI

 

Wybór odpowiedniego kierunku i trybu studiów to nie tylko decyzja dotycząca edukacji przez najbliższe 3, 5 czy 7 lat. Określa on najczęściej ścieżkę kariery na większą część życia zawodowego, a jednocześnie... niczego nie gwarantuje. Czym się kierować, by wybrać dobrze? Czy na rynku pracy rzeczywiście nie ma miejsca dla absolwentów wyższych uczelni. Na co powinni zwrócić uwagę studenci i władze uczelni, aby jak najlepiej przystosować się do oczekiwań pracodawców? Czy współczesne szkoły wyższe są tylko przechowalnią czy inkubatorem dla młodych talentów? W które z innowacyjnych i tradycyjnych inicjatyw, podejmowanych przez wyższe uczelnie, warto się angażować, chcąc świadomie kreować swój wizerunek i ścieżkę rozwoju zawodowego? A może w ogóle nie warto już studiować? Zapraszamy do udziału w burzliwej debacie z ekspertami - przedstawicielami rynku edukacyjnego i pracy, którzy odpowiedzą na najważniejsze pytania rozwieją Wasze wątpliwości.

 

 

Moderator debaty:

 

prof. Dariusz Rott - członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej, opiniujący podręczniki szkolne; stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej; członek Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Katowicach; ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie oraz ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight Polska 2020; Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz komisji konkursowej ogólnopolskiego Programu Certyfikacji „Uczelnia Liderów"; literaturoznawca, medioznawca, specjalista w zakresie komunikacji społecznej, rzecznictwa prasowego i public relations, zagadnień współczesnej oświaty i szkolnictwa wyższego.

 

Uczestnicy debaty:

prof. dr hab. Jerzy Błażejowski - przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dwóch kadencji, kierownik Katedry Chemii Fizycznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego; wybitny specjalista w dziedzinie chemii fizycznej i teoretycznej, w zakresie termodynamiki i kinetyki chemicznej, fotochemii i spektroskopii oraz chemii środowiska; członek Europejskiego Towarzystwa Fotochemicznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (sekretarz generalny) oraz Polskiego Klubu Ekologicznego (gdzie pełni funkcję prezesa okręgu wschodniopomorskiego);
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (do 2012r.), od 1976 r. pracuje w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 1997 roku jest profesorem nadzwyczajnym; w kraju i zagranicą opublikował ponad 30 prac naukowych w dziedzinie algebry; członek komitetu redakcyjnego czasopism: „Delta” oraz „Algebra and Discrete Mathematics”; od 2002 roku członek międzynarodowego zespołu ekspertów matematycznych badania umiejętności uczniów PISA OECD; od 2012 roku - kierownik tego zespołu; za działalność na rzecz uczniów o uzdolnieniach matematycznych został uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski;
prof. zw. dr hab. Jacek Wódz - rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w latach 2002-2004, wykładowca w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; od 1992 roku dyrektor Ecole Internationale de Sciences Politiques w Katowicach; zainteresowania naukowe - socjologia polityki, antropologia polityki, socjologia regionów, patologia społeczna; autor ponad 200 publikacji, w tym ponad 20 książek, redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Regiony Polski";
Fryderyk Karzełek - Prezes Polskiego Doradztwa Finansowego Sp. z o.o., twórca słynnej szkoły „Sprzedaży Naturalnej", autor „Deklaracji Praw Człowieka Myślącego", „Dekalogu Komunikacji"; wiedzę praktyczną i teoretyczna nabył m.in. w Deutsche Bank, Banku Rothschilda, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz u wielu najwybitniejszych autorytetów europejskich, do których należą: Bodo Schaefer, Jurgen Hoeller, Emile Ratelband, Lothar Seiwert, Vera Birkenbihl;
prof. zw. dr hab. Jerzy Malec - rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Historii Państwa i Prawa w Akademii; autor ponad 130 publikacji, w tym kilku książek z zakresu historii administracji, historii ustroju oraz dziejów federalizmu polskiego i europejskiego, stypendysta Uniwersytetu Genewskiego oraz - wielokrotnie - Instytutu Maxa Plancka ds. Europejskiej Historii Prawa we Frankfurcie nad Menem; od 2002 r. ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy MNiSZW, w latach 2000-02 dziekan Wydziału Administracji, a następnie Wydziału Prawa i Administracji KSW, były prorektor do spraw studenckich; w latach 2005-2008 Przewodniczący Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, obecnie Honorowy Przewodniczący KRZaSP, profesor Honorowy Uniwersytetu 6 Października w Egipcie, odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2004 r.) oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.);
Andrzej Wypych - członek Zarządu, Dyrektor Personalny ArcelorMittal Poland, członek Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych z ramienia KPP, wiceprzewodniczący Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego.

Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c; sala Audytorium Maximum

Zapisy: WSB, tel.: 32 295 93 14; mkot@wsb.edu.pl.

 

Powrót do: Start » VIII Festiwal Nauki » Program » 20 marca 2012

 

Nasi partnerzy

Patronat honorowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji