dr Karol Piech - Izba Celna w Katowicach

Od 01.01.1991 roku tj. utworzenia Urzędu Celnego w Katowicach, aż do dziś - Pan dr Karol Piech zajmuje się zagadnieniami procesowego i materialnego prawa celnego i podatkowego, najpierw jako Naczelnik Działu Postepowania Celnego i Zastępca Dyrektora Urzędu Celnego w Katowicach, następnie (od 01.05.2002 r. do 15.07.2006 r.) jako Zastępca Dyrektora Izby Celnej w Katowicach d.s. Orzecznictwa, a od 01.09.2006 r.  jako ekspert celny pełniący służbę w Jednoosobowym Stanowisku Opiniodawczym w Zakresie Stosowania Prawa w Urzędzie Celnym w Katowicach (sporządzanie opinie dotyczyły również podatku akcyzowego). Od 01.05 2008 r. do 14 05.2009 r. wykonywał te same zadania w Wydziale Prawno-Organizacyjnym Izby Celnej w Katowicach.

W dniu 15.05.2009 r. został powołany na stanowisko Naczelnika Wydziału Przeznaczeń Celnych i Elementów Kalkulacyjnych w Izbie Celnej w Katowicach. Od 1994 r. do 2006 r. był pełnomocnikiem Prezesa GUC oraz Dyrektora Izby Celnej w Katowicach przed NSA w Warszawie oraz WSA w Gliwicach. Od 01.05.2009 ponownie został pełnomocnikiem Dyrektora Izby Celnej w Katowicach przed WSA w Gliwicach. Wykładowca prawa i postepowania celnego, K. p. a oraz Ordynacji podatkowej (dział IV) na zasadniczych kursach celnych i szkoleniach dla funkcjonariuszy celnych oraz kursach dla kandydatów na agentów celnych, czy szkoleniach dla przedsiębiorców organizowanych we współpracy z organizacjami przedsiębiorców.  W dniu 03.04.2000 r. został przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach ustanowiony biegłym sądowym w " sprawach celnych". Postanowieniem z 25.11.2004 r. Prezes SO w Katowicach przedłużył wpis na listę biegłych do 31.12.2009 r.

Powrót do: Start » I Forum Gospodarcze- Polska. Praktyczne aspekty współpracy biznesowej » Prelegenci

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji