„Miejsce w przestrzeni – przedmiot refleksji i obszar działań edukacyjnych”

Międzynarodowa konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Konferencja odbędzie się w dniu 19 listopada (czwartek) 2020 r. w formie zdalnej.

 

 

Szanowni Państwo,

 

organizujemy spotkanie naukowe z udziałem gości z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, aby uczcić 80. rocznicę urodzin prof. dra hab. Wojciecha Kojsa oraz 15. rocznicę działalności Katedry Pedagogiki przy Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.


Tematyka konferencji będzie dotyczyć relacji między MIEJSCEM a aktywnościami, interwencjami i interpretacjami edukacyjnymi, „dziejącymi się” w MIEJSCU. Zmiany, jakie dokonały się i jakie zachodzą we współczesnej rzeczywistości społecznej i materialnej, generują nowe problemy będące wyzwaniami dla refleksji pedagogicznej i działań edukacyjnych. Ich realizacja wymaga MIEJSC nowych lub modyfikacji MIEJSC istniejących, w celu zaprojektowania MIEJSC optymalnych.

 

Proponowane obszary tematyczne konferencji:

 

  1. MIEJSCE odziaływań edukacyjnych - w ujęciu interdyscyplinarnym.
  2. Korelacja CZŁOWIEK - MIEJSCE: wybór miejsca; czas bycia w miejscu; dostępność miejsca; miejsce a stawanie się sobą, a zachowania, emocje; percepcja miejsca; jakość życia w miejscu; stres psychiczny w miejscu; miejsce odpoczynku, rozrywki, spotkania z kulturą.
  3. Aktywności edukacyjne w wybranych MIEJSCACH: w przestrzeni wirtualnej, w miejscach zagrażających, niebezpiecznych, w miejscach rekreacji, rozrywki, spotkań z kulturą oraz w NIE-MIEJSCACH.
  4. Kreowanie MIEJSCA: miejsca dla edukacji powszechnej, specjalnej, włączającej, miejsca dla ludzi niesamodzielnych, seniorów, chorych, bezdomnych, skazanych, imigrantów.
  5. Fizyczne i materialne aspekty MIEJSCA w kontekście podejmowanych w nim działań edukacyjnych: wymiary, oświetlenie, kolory, wyposażenie, stresory fizyczne, usytuowanie, połączenia z innymi MIEJSCAMI.
  6. MIEJSCA pamięci jako historyczne punkty odniesienia dla krystalizowania się zbiorowej pamięci i tożsamości.
  7. MIEJSCE, którego nie ma, dla ludzi, którzy są i MIEJSCA potrzebują.

 

Wyróżnienie obszarów tematycznych jest zabiegiem jedynie porządkującym różnorodność treści, jakie mogą kojarzyć się z MIEJSCEM działań edukacyjnych. Jest to problematyka ulokowana między obszarami, przenikająca się czy wzajemnie dopełniająca. Zachęcamy do znalezienia własnego miejsca w problematyce MIEJSCA.

  

Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego w zakładce „Rejestracja” na stronie konferencji,
w terminie do 7 października 2020 r.

W imieniu organizatorów konferencji składam Państwu wyrazy uszanowania i zapraszam do Dąbrowy Górniczej (wirtualnie)

 

 

 

Dr hab. Jerzy Kochanowicz, prof. AWSB

Powrót do: Start » Miejsce w Przestrzeni - Przedmiot refleksji i obszar działań edukacyjnych » O konferencji

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji