Informacje

Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa

Specjalność wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa skierowana jest do pracowników służb mundurowych – wojska - a także pracowników agencji ochrony osób i mienia, administracji państwowej oraz samorządowej, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się lub będą zajmować się - szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa, jak również do osób zamierzających prowadzić edukację w tym zakresie. 

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Celem studiów jest wyposażenie absolwentów w kompetencje służące profesjonalnemu wykonywaniu obowiązków w organach administracji państwowej oraz popularyzowaniu wiedzy i praktyki z zakresu bezpieczeństwa i obronności w środowisku lokalnym.

 

Absolwent tej specjalności:

 • zna współczesne zagrożenia cywilizacyjne i zachodzące kierunki zmian w tym zakresie,
 • ma wiedzę na temat działania sił zbrojnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli zarówno w czasie pokoju jak i wojny,
 • zna i rozumie zagadnienia międzynarodowego prawa humanitarnego,
 • zna wybrane zagadnienia z zakresu planowania strategicznego i operacyjnego w siłach zbrojnych państwa,
 • ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony cywilnej.

W zakresie umiejętności absolwent specjalności:

 • opisuje interdyscyplinarny charakter bezpieczeństwa państwa,
 • konstruuje poprawne i skuteczne warianty zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa,
 • ma umiejętności planowania strategicznego i operacyjnego,
 • analizuje zagadnienia wynikające z szeroko rozumianej edukacji obronnej,
 • prowadzi negocjacje na gruncie zawodowym w zakresie problematyki związanej z szeroko rozumianym pojęciem bezpieczeństwa,
 • potrafi posługiwać się podstawowymi rodzajami broni palnej.

 

W zakresie kompetencji społecznych absolwent:

 

jest otwarty na wydawanie sądów i opinii na tematy związane z bezpieczeństwem, ma świadomość skutków działania wojska oraz funkcjonariusza  naruszającego normy prawne, zasady współżycia społecznego lub normy etyczne, posiada świadomość potrzeby kierowania się wysokimi standardami etycznymi w pracy zawodowej i poza nią, jest zorientowany na rozwiązywanie konfliktów.

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie | WSB Kraków » Kierunki kształcenia - studia inżynierskie licencjackie i magisterskie » Bezpieczeństwo narodowe

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji