Informacje

Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej

W ramach specjalności bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej absolwenci posiadają szeroki zakres wiedzy o istocie i sposobach identyfikowania zagrożenia pożarowego (obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, obszarów leśnych, obszarów wsi, miast i osiedli oraz innych zagrożeń miejscowych), sposobach przeprowadzania ewakuacji z różnego rodzaju obiektów i terenów, podstawowych metodach i instrumentach wykorzystywanych w ratownictwie, zasadach bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Zapisz się - studia stacjonarne Zapisz się - studia niestacjonarne

Absolwent nabywa umiejętności dbania o bezpieczeństwo, organizacji i kierowania działaniami ratowniczymi, udzielania pomocy jednostkom w sytuacji zagrożeń. Potrafi identyfikować zagrożenia i im przeciwdziałać. Istotną kompetencją absolwenta specjalności bezpieczeństwo i edukacja w ochronie przeciwpożarowej jest umiejętność  przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa w obiektach oraz pełnienia nadzoru nad bezpieczeństwem obiektów.

 

Absolwent potrafi opracować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów użyteczności publicznej i Instrukcji Technologiczno Ruchowej dla zakładów pracy oraz dokumentacji będącej podstawą do organizacji systemu zabezpieczania imprez masowych. Absolwenci znają istotę bezpieczeństwa i jego uwarunkowania, która pozwoli im być przygotowanymi do podjęcia zatrudnienia w różnych instytucjach sektora publicznego, a także w sektorze przedsiębiorstw prywatnych, gdzie wymagane są kwalifikacje i umiejętności wynikające z zapisów art. 207 Kodeksu Pracy a odnoszące się do: udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji pracowników, zwalczania pożarów.

 

Dzięki odpowiedniej wiedzy wzbogaconej umiejętnościami będą potrafią skutecznie kierować zespołami ludzkimi, podejmować słuszne i trafne decyzje a mające wpływ na minimalizowanie zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej. Posiadając takie umiejętności i wiedzę mogą zostać wysokokwalifikowanymi pracownikami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, urzędu powiatowego, urzędu miasta i gminy lub starostwa, koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania.

 

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie | WSB Kraków » Kierunki kształcenia - studia inżynierskie licencjackie i magisterskie » Bezpieczeństwo narodowe

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji