Informacje

Studia podyplomowe dofinansowane od 80% do 100%.

Podnieś kwalifikacje swoje oraz swoich pracowników. Teraz możesz liczyć nawet na 100% dofinansowania na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, na Wydziale Zamiejscowym w Krakowie.


Uwaga! Pula środków na dofinansowanie kształcenia ustawicznego jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wstępną deklarację należy wypełnić najpóźniej do dnia 4 lutego.

Dla kogo przeznaczone jest dofinansowanie?

 

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla pracowników mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 osób) dofinasowanie studiów wynosi 100%. W przypadku małych,średnich i dużych przedsiębiorstw - 80%. Na wsparcie rozwoju swoich kompetencji liczyć mogą również przedsiębiorcy, w tym także właściciele jednoosobowej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że zatrudniają na umowę o pracę chociaż jedną osobę (wymiar etatu nie ma znaczenia).

 

Jakie kierunki studiów podyplomowych można wybrać?

Szczególnie polecamy m.in:

1. Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA
2. Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
3. Zarządzanie BHP - patronat TÜV Nord i Wyższy Urząd Górniczy - z uprawnieniemi Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
4. Menedżer jakości
5. Akademia menedżera sprzedaży
6. Rachunkowość i finanse
7. Kadry i płace w praktyce
8. Zarządzanie zasobami ludzkimi
9. Zarządzanie projektami
10.Akademia profesjonalnego coachingu

Pełna oferta studiów dostępna jest na stronie internetowej rekrutacja.wsb.edu.pl

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z uzyskaniem dofinansowania?


Dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego następuje na podstawie zawartej umowy, która określi szczegółowo warunki wsparcia oraz obowiązki stron. Pracodawca musi również podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.


Jak można starać się o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Wypełnij wstępny kwestionariusz zgłoszeniowy

 

 

Szczegółowe informacje ws. oferty kształcenia oraz  przygotowania wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Centrum Stiudiów Podyplomowych WSB: 
Aneta Musialik, Kierownik centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB, tel. 32 262 28 05, e-mail: amusialik@wsb.edu.pl

 


O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.
Z osobami zakwalifikowanymi skontaktue się pracownik Uczelni, który udzieli szczgółowych informacji ws. dalszego procedowania w przyznaniu dofinansowania.

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie | WSB Kraków » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji