Informacje

Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Szkołą Partnerską WSB !

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Zespół Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie dołączył do grona Szkół Partnerskich Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Porozumienie o współpracy asygnowały: Pani Lucyna Łukańska, Dyrektor Szkoły oraz prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Rektor WSB.

W spotkaniu obu stron uczestniczyli ponadto:  Pan Piotr Wydrzyński, Zastępca Dyrektora Szkoły oraz Przemysław Kubal, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

 

Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej reprezentowali: dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich WSB oraz Dominik Penar, Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego oraz dr inż. Paweł Sobczak, adiunkt  w Katedrze Logistyki i Transportu.

 

Spotkanie dotyczyło potencjału kształcenia zawodowego i dualnego oraz możliwości współpracy w zakresie upraktycznienia procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza w Krakowie szczególnie w zakresie nauk ekonomicznych i nauk technicznych.

 

Podpisane porozumienie określa ramy dalszych wspólnych działań, w tym m.in. organizacji warsztatów otwartych, wykładów oraz podnoszenia kwalifikacji kadry pedagogicznej.

 

Inicjatorem podjęcia współpracy obu stron był Sebastian Korzeniowski, Zastępca Kierownika Centrum Informacji i Promocji WSB.

 

 

KLUB SZKÓŁ PARTNERSKICH

 

 Współpraca w ramach Klubu Szkół Partnerskich obejmuje m.in. możiwość udziału uczniów w warsztatach otwartych, wykładach oraz innych zajęciach akademickich i wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię dla młodzieży szkolnej. Porozumienie przewiduje także współdziałanie w organizowaniu praktyk zawodowych dla uczniów oraz wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie | WSB Kraków » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji