Informacje

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Vital Source - dostęp do anglojęzycznych e-booków

Więcej informacji w zakładce Bazy elektroniczne - Vital Source

Bazy Elektroniczne

Bazy Elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z baz zakupionych dla naszej instytucji. Można z nich korzystać na kilkunastu rozmieszczonych w Bibliotece stanowiskach komputerowych z dostępem do Internetu oraz w sieci Uczelnianej. 

 

Komunikat Wirtualnej Biblioteki Nauki

 

                                                        Szanowni Pracownicy i Studenci!

Zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe

  do narzędzi bibliometrycznych: 

                                                       · InCites (dodatek do bazy Web of Science),

                                                    · SciVal (dodatek do bazy Scopus).

 

Również licencja krajowa Springer została rozszerzona i obecnie pozwala na dostęp

do m.in. ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników.

 

W ramach tych licencji zakupiono także ok. 30 tysięcy e-książek

oraz ponad 10 tysięcy tomów serii książkowych.

Na zasadzie licencji krajowych dostępne są także czasopisma Science i Nature,

platforma EBSCO agregująca czasopisma różnych wydawców

oraz bazy abstraktowo-bibliometryczne Web of Science i Scopus.InCites

Służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI

oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji,

analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach,

opracowywać strategie badawcze oraz może

wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

 

 

SciVal

To narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus,

które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami,

ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów,

a także analizowanie trendów w świecie nauki.Powrót do: Start » Biblioteka Akademicka Akademii WSB im. prof. Jerzego Altkorna » Aktualności

 

NUKAT

ACADEMICA

WBN

IBUK

ebookpoint

Legalis

VitalSource

ProQuest

EMIS

EMERALD

Sage Journals

EBSCOhost

SpringerLink

Scopus

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji