Czasopismo "Forum Scientiae Oeconomia" w bazie SCOPUS!

W dniu 2 maja b.r. czasopismo Akademii WSB ”Forum Scientiae Oeconomia” przeszło pozytywnie procedurę oceny i zostanie włączone do bazy Scopus. Decyzja ta stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu naukowego publikowanych prac i umiędzynarodowienia działalności czasopisma. 

Forum Scientiae Oeconomia jest czasopismem naukowym publikującym teksty z zakresu ekonomii i zarządzania. W skład jego Rady Naukowej wchodzi kilkudziesięciu renomowanych naukowców z ponad 40 krajów, a ponad 90 % recenzentów pochodzi z zagranicy. Redaktorem naczelnym czasopisma od momentu jego powstania jest dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. AWSB. Czasopismo znajduje się również w procedurze oceny przez Web of Science Core Collection.

Scopus jest największą na świecie naukową bazą danych prowadzoną przez wydawnictwo Elsevier, zawierającą informacje o artykułach opublikowanych w czasopismach naukowych, monografiach oraz materiałach konferencyjnych.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową czasopisma i publikowania!

link: www.wsb.edu.pl/fsoe

Powrót do: Start » Dział Rozwoju Nauki » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji