Projekty finansowane ze środków Funduszu Wyszehradzkiego

Program: Fundusz Wyszehradzki, Standard Grant

International Visegrad Fund

 

tytuł projektu: Exchange of Smart Solutions between V4 and EU in Energy, Environment and Life

Termin realizacji projektu: 09.2020 – 07.2021

Wartość projektu: 26870 euro

 

Zespół badawczy: dr hab. Joanna Kurowska- Pysz, prof. AWSB,  dr inż. Paweł Buchwald, dr inż. Paweł Sobczak, dr Łukasz Wróblewski

 

Partnerzy:

 

  1. Akademia WSB (Polska),
  2. VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy),
  3. University of Zilina (Słowacja),
  4. College of Entrepreneurship and Law (Czechy),
  5. Faculty of Mechanical Engineering, J. E. Purkyně University in Ústí nad Labem (Czechy),
  6. Regional Chamber of Commerce Moravia – Silesia (Czechy),
  7. Department of Energy Engineering, Budapest University of Technology and Economics (Węgry),
  8. Zala County Government (Węgry) ,
  9. Czestochowa University of Technology, Faculty of Infrastructure and Environment (Polska),
  10. Budapest Business School, Zalaegerszeg Faculty of Business Administration (Węgry).


Projekt jest kontynuacja strategii UE - inicjatywa na rzecz edukacji w zakresie czystej energii i intensyfikacji wykorzystania energii (C3E), zapoczątkowanej w 2010 r. C3E Narodził się z założenia, że pomysły i talenty wszystkich członków społeczeństwa mają zasadnicze znaczenie dla naszych przyszłych wyzwań związanych z czystą energią. Kobiety stanowią znacznie mniej niż połowę siły roboczej w STEM i sektorze czystej energii. Uwaga projektu skupia się na interdyscyplinarnym wpływie zużycia energii, w tym jej akumulacji, wpływie na środowisko i życie ludności. Cele projektu eliminują różnice w badaniach kobiet i mężczyzn oraz zwiększają udział kobiet i przywództwo w tych obszarach. Obecnie większość skutków na danym obszarze ma charakter „zdecentralizowany”, np. w sektorze badawczym, czy w edukacji. W ramach projektu próbuje się to powiązać, w tym często wspomniany wpływ zaangażowania kobiet i młodych pracowników na początku ich pracy w działaniach związanych z energetyką. Działania wymienione w projekcie zawierają wszystkie elementy zachęty i działania informacyjne: Konkursy, Działania popularyzacyjne i prezentacyjne, czy Mentoring Bliski.Program: Fundusz Wyszehradzki, Standard Grant

International Visegrad Fund


tytuł projektu: "Internationalization of V4 Start-ups" 

Termin realizacji projektu: 01.11.2017 r. -30.06.2018 r.

Wartość projektu: 10 360,00 €

Partnerzy:

1. Akademia WSB (LIDER),

2. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. (Klaster - Węgry),

3. Slovak Chamber of Commerce and Industry Žilina Regional Chamber (Izba Handlowa - Słowacja),

4. The Union for the Development of the Moravian Silesian Region (Regionalna Agencja Rozwoju - Czechy).

 

Akademia WSB była liderem projektu, który dotyczył umiędzynarodowienia Start-upów w krajach wyszehradzkich na podstawie wspólnych dla tego regionu inteligentnych specjalizacji.

Projekt budował silne powiązania między Start-upami, MŚP, organizacjami pozarządowymi i władzami lokalnymi zainteresowanymi współpracą międzynarodową (w regionie wyszehradzkim) w obszarze Inteligentnych Specjalizacji. W pierwszej fazie zostały zidentyfikowane, opisane i opublikowane w formie Mapy wspólne inteligentne specjalizacje dla krajów regionu wyszehradzkiego (podczas międzynarodowych warsztatów w Polsce z udziałem ekspertów krajowych i partnerów projektu - Listopad 2017).  Następnie podczas 4 regionalnych warsztatów (SK, CZR, HU, PL) wyniki prac badawczo-naukowych były prezentowane wśród lokalnych pracowników naukowy oraz interesariuszy tj. Start-upy, MŚP, organizacje pozarządowe i władze lokalne. Rezultatem projektu jest Wyszehradzka Baza Networkingowa dostępna pod adresem: http://v4database.wsb.edu.pl/. 

Program: Fundusz Wyszehradzki, Standard Grant

International Visegrad Fund

 

tytył projektu: "V4&I4"

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. -30.04.2018 r.

Wartość projektu: 10 750,00 EUR

 

Partnerzy:

 1. INNOSKART Business Development Nonprofit Ltd. – Węgry (Lider),

2. Akademia WSB (Polska),

3. You too in IT (Słowacja),

4. DEX Innovation Centre (Czechy).

 

Projekt miał na celu promowanie zagadnień związanych z Przemysłem 4.0. W ramach projektu zorganizowane zostały 4 regionalne warsztaty z interesariuszami, z uczestnictwem krajowych i międzynarodowych ekspertów w zakresie możliwości i wyzwań jakie wynikają z nowego etapu rewolucji przemysłowej. Finalna międzynarodowa konferencja w Budapeszcie pozwoliła Partnerom na spotkanie z wiodącymi międzynarodowymi ekspertami w tej dziedzinie. Akademia WSB, wspólnie z partnerami z Czech, Węgier oraz Słowacji, w dniu 10.01.2018 r. zorganizowała międzynarodowe szkolenie oraz warsztaty praktyczne, których myśl przewodnią stanowiły wyzwania i możliwości Przemysłu 4.0. i Ruchu Makerskiego w krajach wyszehradzkich. Studenci mogli wysłuchać wykładu dotyczącego automatyzacji i wymiany danych w technologiach produkcyjnych oraz wziąć udział w warsztacie ukazującym ruch makerski jako alternatywną ścieżkę kariery. Przedstawiciele środowiska akademickiego oraz reprezentanci polskich makerów uczestniczyli w międzynarodowym internetowym spotkaniu networkingowy. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele: Innoskart ICT Cluster (Węgry), Central Transdanubian Regional Innovation Agency  (Węgry), Yoo too in IT (Słowacja), DEX Innovation Centre (Czechy) oraz twórcy i działacze FabLab Łodź, FabLab Bratysława, FabLab Budapeszt.


 

Program: Fundusz Wyszehradzki


tytuł projektu: "V4mula"

Lider: INNOSKART – Partner Węgierski

Budżet Projektu 10 000 euro,

Budżet WSB: 2 660 euro - refundacja

Czas realizacji: od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 r.

 

Projekt skupiał się na promowaniu międzynarodowej współpracy badawczo-inwestyczyjno-rozwojowej. Zainteresowane podmioty  miały możliwość:

• zwiększenia wiedzy i doświadczenia (szkolenia),

• wymiany dobrych i złych praktyk (warsztaty),

• promowania nowych technologii (wystawy);

• wzajemnego wsparcia przy budowaniu nowej współpracy między podmiotami  ukierunkowanej na tworzenie globalnej sieci (ostateczna konferencja).

 

 


Powrót do: Start » Dział Rozwoju Nauki » Projekty

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji