Informacje

Badania interdyscyplinarne - zapraszamy do lektury!

Zapraszamy do lektury interdyscyplinarnych badań, które przeprowadzały Akademia WSB wraz z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, dzięki którym powstała książka Czas wolny w służbie niepełnosprawnych. 

 

Rzecznik Praw Obywatelskich „stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania”. Wykluczenie ze względu na nierówność jakości życia znajduje się w obszarze jego zainteresowań. Takimi ludźmi są niepełnosprawni, którzy doświadczają właśnie wielorakiego wykluczenia. Znalezienie adekwatnych i skutecznych instrumentów inkluzji nie jest sprawą łatwą ani prostą. Stąd problem ten stał się przedmiotem interdyscyplinarnych badań między uczelniami - Akademią WSB i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednym z ich wyników jest książka Czas wolny w służbie niepełnosprawnych


Książka ukazuje istotną rolę czasu wolnego w procesie inkluzji. Autorzy spostrzegają go bowiem z jednej strony jako wskaźnik poziomu partycypacji społecznej, a w konsekwencji jakości życia (autorska koncepcja prof. Małgorzaty Orłowskiej), z drugiej jako instrument zmiany (unikalne badania empiryczne prof. Jacka J. Błeszyńskiego). 

 

Zawarte w książce wyniki badań są nie tylko diagnozą istniejącego stanu rzeczy, ale też mogą i stają się podstawą do działań o charakterze profilaktyki uprzedzającej czy procesów rewalidacyjnych podejmowanych na różnych szczeblach i zakresach działań instytucji państwa. Zainteresowanie Rzecznika Praw Obywatelskich czy poszczególnych placówek oświatowych jest jednym z przykładów aplikacyjności nauki zarówno na poziomie koncepcji oraz realizacji badań.

 

 

scan

Powrót do: Start » Dla studentów » Aktualności

 
Wirtualna Uczelnia
Logowanie do ProLib (Biblioteka)
Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji