Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 - już za nami

„Gaudeamus igitur...” tradycyjny hymn środowisk studenckich po raz XXIV wybrzmiał w murach Akademii WSB. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/2019 z udziałem władz Uczelni, zaproszonych gości i studentów odbyła się 8 października 2018 roku w Audytorium Maximum Akademii WSB. 

„Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit” - tymi słowami JM Rektor Akademii WSB, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oficjalnie zainaugurowała nowy rok akademicki, witając wszystkich znamienitych gości z kraju i zagranicy.

 

W swoim przemówieniu JM Rektor podkreślała dokonania i sukcesy Uczelni na przestrzeni minionych 24 lat. – Uroczystość inauguracji roku akademickiego jest okazją do refleksji nad dokonaniami naszej Uczelni, ale również i wyzwaniami, jakie przed sobą stawiamy. Osiągnięcie statusu Akademii - w konsekwencji przyznania Uczelni kolejnych uprawnień akademickich - to efekt zaangażowania i twórczej pracy pracowników, a także potwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego prowadzonej działalności naukowej. To ugruntowanie pozycji Uczelni jako wiodącego ośrodka akademickiego w kraju i efekt m.in. realizowanych projektów naukowo-badawczych, kilkuset prac opublikowanych w znaczących oficynach wydawniczych, czy ścisłej i efektywnej współpracy z partnerami międzynarodowymi. Uczelnia pod koniec ubiegłego roku akademickiego otrzymała kolejne uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Akademia WSB posiada aktualnie 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, pedagogika i nauki o bezpieczeństwie oraz uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego - mówiła prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

 

Podczas uroczystości głos zabrali przedstawiciele administracji rządowej, Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej oraz władz wojewódzkich.

 

Dr Aleksander Dańda, Dyrektor Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w imieniu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dra Jarosława Gowina pogratulował wyboru Uczelni studentom pierwszego roku w Akademii WSB oraz podkreślił, że każda inauguracja roku akademickiego to wielkie święto wspólnoty.

 

Z kolei Pani Barbara Dolniak, Wicemarszałek Sejmu RP, pogratulowała osiągnieć jakie wypracowała Akademia WSB. – Uczelnia od lat pokazuje jak rzetelną pracą, odwagą oraz pomysłami można rok po roku czynić ogromne kroki do rozwoju. Najważniejszą zaletą uczelni jest szacunek do nauki, bo ona jest motorem wszelkiego postępu oraz stawianie na studenta, jego wiedzę i jego doświadczenie praktyczne.

 

Pan Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podkreślił jak ważne jest kształcenie dualne - To miejsce jest bardzo dobrym przykładem wzorowej współpracy sektora nauki ze środowiskiem gospodarczym i administracją. Wiem, że to niezwykle trudne zadanie. Tymczasem Akademii WSB udaje się tworzyć programy kształcenia w oparciu o zaangażowanie i doświadczenie praktyków, co jest szczególnie ważne dla dzisiejszej gospodarki państwowej. Życzę Państwu dalszej determinacji i tak dużego zaangażowania w realizacji wyznaczonych celów.

 

Na podstawie Art. 138. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.   i Art. 2. oraz  Art. 16 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o Orderach i odznaczeniach - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Srebrny Krzyż Zasługi – prof. nadzw. dr Zdzisławie Dacko Pikiewicz – JM Rektor Akademii WSB (Srebrny Krzyż Zasługi przyznany na wniosek Wojewody Śląskiego).

 

Odznaczenia dokonał Wojewoda Śląski Pan Jarosław Wieczorek w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy. – Zawsze jest to ważny i podniosły dla mnie moment. Cieszę się, że odznaczenie otrzymuje Osoba bardzo ważna dla Śląska i jego mieszkańców. Dziś zostaje docenione 18 lat pracy, zaangażowania, starań i odwagi oraz trudnych decyzji często na granicy, która nie raz została pozytywnie złamana.

 

 

W uroczystości udział wzięło liczne grono zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się:

 • przedstawiciele władz państwowych i Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej,
 • przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,
 • przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i metropolitarnych,
 • przedstawiciele instytucji naukowych, szkolnictwa wyższego oraz uczelni wyższych,
 • przedstawiciele organizacji oraz instytucji zrzeszających przedsiębiorców, praktyki gospodarczej, partnerów Akademii WSB i członkowie Rady Ekspertów działającej przy Akademii WSB,
 • przedstawiciele służb mundurowych,
 • reprezentanci duchowieństwa,
 • reprezentanci  instytucji wyższej użyteczności publicznej, organizacji społecznych, kultury oraz oświaty,
 • przedstawiciele partnerskich szkół średnich,
 • zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Akademii WSB,
 • mieszkańcy miasta oraz Przyjaciele Akademii WSB.

Z okazji uroczystości na ręce JM Rektor, okolicznościową laudację przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Andrzej Duda.

 

Tradycyjnie najważniejszym momentem inauguracji roku akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła JM Rektor Akademii WSB prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz  Prorektor ds. Nauki i Kształcenia prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna. Po złożeniu ślubowania do grona Społeczności Akademickiej Akademii WSB zostali przyjęci studenci polscy i zagraniczni, a także doktoranci.

 

Po raz osiemnasty w historii Akademii WSB przyznano wyróżnienia "Lidera Roku". Projekt został zainicjowany przez Akademię WSB w 2000 r. Laureatami tej prestiżowej nagrody są absolwenci, którzy uzyskali w trakcie wszystkich lat studiów najwyższe średnie ocen, a także wyróżnili się aktywną i znaczącą działalnością naukową, społeczną oraz kulturalną na rzecz społeczności akademickiej. Statuetką Lidera Roku 2018 wyróżniono Panią Patrycję Grabowską.

 

Podczas uroczystości zostały wręczane nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz społeczności akademickiej Akademii WSB. W imieniu osób nagrodzonych wyróżnienia odebrali:

 • dr Edyta Nowak-Żółty oraz dr Michał Szyszka - stypendyści Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Prof. Henryka Walicy,
 • studentki Katarzyna Lato-Pawłowska oraz Aleksandra Lipka - wyróżnienie Rektora za osiągnięcia naukowe oraz realizację projektów badawczych.

Wykład inauguracyjny pt. „Nie tylko badania. Misja uczelni na rzecz innowacyjnej gospodarki”, wygłosił prof. dr hab. inż. Aleksander Nawrat – Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019 poprzedzało Nabożeństwo Ekumeniczne z udziałem przedstawicieli Kościoła Chrystusowego w RP. Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła Ewangelicko-Augsburgskiego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, Kościoła Polskokatolickiego w RP. Kościoła Rzymskokatolickiego, Polskiego Autokefalistycznego Kościoła Prawosławnego.

 

Nabożeństwo Ekumeniczne poprzedził występ Chóru Zorza

 

Powrót do: Start » Uczelnia » Aktualności

 

Nasi partnerzy